Nieuwe Deal: landelijke overstap naar composteerbare koffiepads en theezakjes

Koffie & thee
Nieuws |

Vandaag is het startschot gegeven voor de Green Deal ‘Koffiepads en theezakjes bij het gft’. Koffie- en theebedrijven in Nederland beloven met deze Green Deal gezamenlijk en zo snel mogelijk over te stappen op composteerbare koffiepads en theezakjes. Op dit moment mogen koffiepads en theezakjes niet bij het groene afval, omdat een groot marktaandeel van theezakjes en koffiepads bestaat uit (deels) niet-composteerbare materialen. Met de nieuwe deal wordt daar verandering ingebracht.

88 miljoen kg extra compost

Het doel van de Green Deal is dat in de loop van 2021 ten minste 75% van de totale potentiële impact op de Nederlandse markt aangeboden koffiepads en theezakjes composteerbaar is. De ambitie is dat uiteindelijk alle in Nederland opererende bedrijven zijn overgestapt op composteerbare koffiepads en theezakjes. Dit betekent een potentiële toevoeging van circa 88 miljoen kilo compost op jaarbasis.

Zodra het doel is behaald wordt dit in opdracht van Rijkswaterstaat met een steekproef getoetst door een onafhankelijke instelling. Vervolgens wordt de gft wel-niet lijst aangepast. Vanaf dat moment mogen koffiepads en theezakjes officieel in de groenbak (gft).

De ondertekenaars

De Green Deal is op initiatief van de branchevereniging Koffie & Thee Nederland gestart. Medeondertekenaars zijn koffie- en thee producerende bedrijven, de Vereniging Afvalbedrijven en de Rijksoverheid. De Green Deal is nationaal, maar de deelnemende partijen hebben afgesproken om ook bedrijven in andere landen te stimuleren om over te schakelen naar composteerbare koffiepads en theezakjes.

Wel-niet lijst

Om de Nederlandse economie volledig circulair te maken is het van groot belang om het restafval beter te scheiden en te recyclen. Daarvoor heeft Rijkswaterstaat samen met partijen uit de keten een uniforme gft wel-niet lijst ontwikkeld. Bekijk de gft wel-niet lijst.

Meer weten?

Ga naar de dealpagina 'Koffiepads en theezakjes bij het gft'