Nijmegen maakt circulair concreet in aanbesteding Malderburchtstraat

''
Nieuws |

De gemeente Nijmegen is een van  de ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Dit is een deal waar pit in zit. Frank van den Hoogen is senior adviseur kosten en contracten bij de gemeente Nijmegen. Als opdrachtgever zette hij extra stappen. Zo gebruikte hij Ambitieweb en Rapid Circular Contracting (RCC) om duurzaamheidsdoelen te concretiseren. In het najaar van 2018 zette de gemeente een aanbesteding voor onderhoudswerk van de Malderburchtstraat uit. Het resultaat waren vijf goede inschrijvingen. Nijmegen gaat met de winnaar haar ambities nader uitwerken.

Ambitieweb als leidraad

Het Ambitieweb geldt al de leidraad voor duurzaam aanbesteden binnen de sector van de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW). Dit vormde een van de vertrekpunten voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Nijmeegse Malderburchtstraat. “Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus”, legt Van den Hoogen uit. “Wij wilden die ambities concretiseren in de aanbesteding.

Daarom was Rapid Circular Contracting (RCC) de basis voor deze aanbesteding. We werkten daarbij niet vanuit een vooraf uitgewerkt plan, maar gaven een maximaal budget aan. De partijen selecteerden we vervolgens op basis van hun invulling van ambities en visie.” Dat houdt ook in dat er veel ruimte wordt gegeven aan de inschrijvers. “Dat is juist het mooie ervan”, aldus een enthousiaste Van den Hoogen. “We kregen vijf goede inschrijvingen waarmee we onze duurzaamheidsambities waar kunnen maken. Met de winnaar gaan we komende maanden de plannen verder invullen.”

Bewuste keuze

De gemeente Nijmegen was positief verrast. Dit komt onder andere, omdat zij goed heeft gedacht hoe ze de onderhoudswerkzaamheden in de markt wilde zetten. Van den Hoogen: “De keuze voor de Malderburchtstraat hebben we bewust gemaakt. Het is een lange straat, deels geasfalteerd, deels voorzien van klinkers. Het is een ontsluitingsweg, waar ook een school en benzinepomp gevestigd zijn. Kortom: een niet zo bijzondere straat. Voor ons was dat belangrijk, omdat dit een straat is die representatief is voor 80% van ons werk en we veel willen leren. En in de toekomst willen we innovaties die hier succesvol zijn breder toepassen. Door duurzaamheid goed te borgen in reguliere projecten kan op grote schaal meer bereikt worden.”

Meer weten?