Ombouw aardgasleiding voor transport waterstof gaat van start

Nieuws |

Chemieconcern Dow Benelux in Terneuzen gaat waterstof leveren aan Yara in Sluiskil. De waterstof is de grondstof voor het maken van kunstmest. Eind maart zijn de handtekeningen gezet voor het gebruik van een ondergrondse gastransportleiding voor het transport van de waterstof. “De ondergrondse leiding is een bestaande gasleiding van Gasunie”, vertelt Tineke Bolhuis, projectleider bij Gasunie. “Voor het transporteren van waterstof moeten we de leiding eerst loskoppelen en ombouwen.” Dat gebeurt vanuit Gasunie Waterstof Services, een dochterbedrijf dat de leiding beheert en het transport van waterstof verzorgt.

Industriële samenwerking

Het begon ermee dat bedrijven in de regio de noodzaak inzagen van slimmer omgaan met hun grondstoffen en energiehuishouding. Elf energie- en grondstofintensieve bedrijven in de Zeeuwse delta hebben de krachten gebundeld met het doel om via bundeling van krachten hun energie- en grondstoffengebruik terug te dringen. Daaruit is onder andere het platform Smart Delta Resources ofwel het SDR-platform ontstaan. De eerste industriële samenwerking binnen het Smart Delta Resources Platform is de Green Deal Waterstof Symbiose in de Delta Regio. Yara kan de waterstof, die vrijkomt bij de kraakinstallaties van Dow, goed gebruiken voor haar productie van kunstmest. Daarvoor is twee jaar geleden een Green Deal gesloten.

Gedegen onderzoek

De aardgasleiding van Gasunie die praktisch van deur tot deur loopt was mogelijk een goede transportleiding. Bolhuis: “De leiding werd alleen nog gebruikt als back-up dus die was goed vrij te spelen. We hebben veel tijd besteed aan gedegen onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van ons transportsysteem. Waterstof is – hoewel een gas – natuurlijk andersoortig dan aardgas met andere eigenschappen en ander gedrag. Onze veiligheidsafdeling heeft nauwkeurig onderzocht wat dat betekent voor de leiding en eisen die aan het materiaal worden gesteld.” Het onderzoek is begin 2018 afgerond met een positieve conclusie. De aardgasleiding is geschikt voor het vervoer van waterstof.

Aan de slag

“Inmiddels zijn ook de bevoegde gezagen mee”, vervolgt Bolhuis verheugd. “De bestemmingsplanwijziging heeft in maart een akkoord gekregen van de gemeenteraad in Terneuzen. Verder zijn de commerciële contracten zo goed als rond dus we gaan aan de slag. Zo gaat Dow ervoor zorgen dat hun leiding aansluit op de onze. Wij gaan de leiding loskoppelen van ons aardgassysteem. We moeten hiervoor enkele stations ontmantelen, koppelingen aanpassen en diepteboringen maken onder het spoor en de weg. En Yara moet hun routing omleggen en ook een aansluiting verzorgen op eigen terrein.” Eind dit jaar moet de leiding operationeel zijn.

De waterstofleiding moet een energiebesparing opleveren van 0,15 petajoules per jaar, wat gelijk staat aan het energieverbruik van 3.000 huishoudens, en een CO2- besparing van 10.000 ton per jaar. De verwachting is dat die besparing in de toekomst verder oploopt.