Ontheffing van vrachtwagenrijbewijs voor elektrische bestelauto’s

elektrische bestelbus
Nieuws |

Vanaf komende maand mogen elektrische bestelbussen, zwaarder dan 3.500 kg, tijdelijk bestuurd worden door chauffeurs met rijbewijs B. Dit is een belangrijke stap richting het emissievrij beleveren van steden. Omdat het een proefproject betreft, geldt de tijdelijke ontheffing van het vrachtwagenrijbewijs alleen voor bedrijven die aangesloten zijn bij de Green Deal Zero Emissione Stadslogistiek (GD ZES).

“De ontheffing is tijdelijk (t/m 2022) en houdt in dat chauffeurs met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot 4250 kilo mogen besturen. Het maximumgewicht is nu 3500 kilo; voor zwaardere bestelbussen is normaal gesproken een vrachtwagenrijbewijs nodig”, vertelt Thorsten Wege, projectleider bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zware accupakketten

Wege legt uit dat de ontheffing nodig is omdat elektrische bestelauto’s zwaarder zijn dan dieselaangedreven bestelauto’s. “Dit geldt vooral  voor bestaande voertuigen die omgebouwd worden. Door het inbouwen van een accupakket worden bestelauto’s aanzienlijk zwaarder. Voor een range van 200 kilometer is al snel een accupakket van 700 kilo nodig. Dat heeft negatieve consequenties; er is minder laadvermogen óf de bestelauto gaat door de grens van 3.500 kilo heen en mag dan niet bestuurd worden door een chauffeur met een B-rijbewijs.”

Ontheffing

Door de ontheffing komt de overheid ondernemers tegemoet én kan zij de effecten van zero emissie bevoorrading meten. “We hopen meer inzicht te krijgen in de effecten van emissievrije belevering. Hoeveel CO2 kunnen we besparen? Verbetert de luchtkwaliteit? Maar ook: zijn deze zwaardere en stillere bestelauto’s verkeersveilig?” Omdat de bevindingen gemonitord worden, komen alleen Green Deal ZES-leden in aanmerking voor de ontheffing. “Andere geïnteresseerden kunnen zich bij de Green Deal aansluiten."

Eisen

Daarnaast zegt Wege dat er aanvullende eisen gesteld worden aan de elektrische bestelauto’s en de chauffeurs. “De voertuigen mogen niet harder dan 80 km/u rijden en ze moeten voorzien zijn van aangepaste remmen en banden. Voor de chauffeurs geldt dat zij een vijf uur durende opleiding moeten volgen, omdat deze auto’s ander rijgedrag vertonen. Gelukkig konden wij wel regelen dat de tachograafplicht voor deze voertuigen vervalt.”

Auto-industrie

De proef – die ook in Duitsland en Frankrijk loopt - zal naar verwachting nauwlettend in de gaten worden gehouden door de auto-industrie. “Er komen weliswaar steeds meer elektrische bestelauto’s op de markt, maar ook voor ‘af-fabriek voertuigen’ geldt dat de accu’s zwaar zijn en dat extra gewicht ten koste gaat van het laadvermogen. Als het gewicht voor bestelauto’s (die met een B-rijbewijs bestuurd mogen worden) verruimd wordt naar 4250 kilo dan biedt dat mogelijkheden om verder te elektrificeren.”

Over ZES

De ontheffing is een van de routes die Green Deal Zes bewandelt met als doel om in 2025 de stadskernen emissievrij te beleveren. Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Behalve het tot nul reduceren van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof, streven partijen ernaar om de geluidsoverlast door goederenvervoer te beperken.

Meer weten?

Greendeal ZES

Zero Emission Stadslogsitiek