Op naar 100.000 deelauto’s in Nederland

deelauto
Nieuws |

Waarom een eigen auto hebben als je die met anderen kunt delen? Het spaart kosten, parkeerplaatsen en CO2-uitstoot uit. Om deze vorm van deeleconomie te bevorderen ondertekenden maar liefst 49 partijen de Green Deal ‘Autodelen II’. Inderdaad, een vervolg op een eerdere Green Deal om in 2021 toch echt 100.000 deelauto’s in Nederland te laten rijden.

Volgens Betty de Boer was het enthousiasme en de urgentie groot genoeg om meteen na de eerste een tweede Green Deal te sluiten. “Sinds 2013 zijn er in Nederland 1 miljoen auto’s bijgekomen”, zegt de voorzitter van de nieuwe Green Deal. “En de verwachting is dat het aantal tot 2030 met 500.000 doorgroeit naar 9,1 miljoen. Nu al kosten de files ons jaarlijks € 4 miljard om nog maar te zwijgen van de verkeersslachtoffers. En alleen al gezien het Klimaatakkoord, moeten we anders omgaan met automobiliteit.”

Van bezit naar gebruik

De oplossing die De Boer voor ogen geeft is autodelen. Niet het bezit van de auto staat centraal om ergens te komen, maar het flexibele gebruik van een vervoersmiddel. “Een deelauto zorgt voor de afname van het autobezit met 7 tot 13 auto’s. Dit leidt tot een veelvoudige verlichting van de parkeerdruk. Ook de CO2-uitstoot neemt met 8 tot 13% af en de autokilometers per persoon met 15 tot 20%.”

Parkeernormen verlagen

Als je de cijfers ziet is het bijna vreemd dat autodelen nog geen gemeengoed is in Nederland. De Boer wijt dit aan een aantal knelpunten. “Die liggen deels bij gemeenten. Het wordt bijvoorbeeld tijd om de parkeernormen voor nieuwbouwprojecten tegen het licht te houden. De gemeente Utrecht ontwikkelt zelfs een autovrije woonwijk mét goede deelmobiliteit.”

Publiekscampagne voor autogebruiker

Met de Green Deal wordt ook onderzoek uitgevoerd om tools te ontwikkelen waarmee gemeenten het autodelen succesvol kunnen implementeren. “Maar we kijken ook naar de autogebruiker. We onderzoeken of we met een publiekscampagne kunnen inzetten op bewustwording en gedragsverandering bij de gebruiker. En we richten ons op de verzekeringswereld. We willen daar in gesprek om bijvoorbeeld niet de auto maar de gebruiker te verzekeren. Naast de groei van het aantal deelauto’s willen we dit en andere issues oplossen.”

Mobipunten in Hollands Kroon

De Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon staat ondertussen op het punt een netwerk uit te rollen van deelmobiliteit. “We zijn lid van P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, die de Green Deal heeft ondertekend”, zegt wethouder Theo Meskers. “Via een Europees programma ontwikkelen we zogeheten mobipunten. Tegen abonnementskosten kunnen onze inwoners een auto, scooter of fiets gebruiken. Het idee is dat mensen van de sociale werkvoorziening de service onderhouden.”

Primeur in Nederland

Volgens Meskers voorziet autodelen ook buiten de steden in een belangrijke behoefte. “De bus stopt lang niet meer overal. Veel mensen hebben dan ook een 2e auto voor het geval dat. Zonde en niet duurzaam.” Het eerste mobipunt gaat in maart of april in Den Oever open. Een primeur in Nederland. “Hierna volgen er nog 39. En om het succes te bevorderen, maken we als gemeentelijke organisatie sowieso van elk punt gebruik.”

Meer weten?

Green Deal 'Autodelen II'