Praktijktest met bouwmaterieel op schoner en zuiniger vloeibaar aardgas

Praktijktest met bouwmaterieel op schoner en zuiniger vloeibaar aardgas
Nieuws |

Bouwmaterieel kan in theorie zuiniger, schoner, stiller en goedkoper draaien op vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof in plaats van diesel. Om uit te vinden of dat ook echt zo is, houdt een aantal partijen in de markt dit najaar een praktijktest in de bouw met de toepassing van Liquefied Natural Gas, zoals LNG voluit heet. De test maakt onderdeel uit van de Green Deal Het Nieuwe Draaien, die reductie van CO2-uitstoot en overige negatieve milieueffecten door bouwmaterieel en andere zware machines in als doelstelling heeft.

Die deal loopt inmiddels zo’n 2,5 jaar, en kijkt naar alle alternatieven voor diesel, dus niet alleen naar LNG. Buiten een aantal marktpartijen en organisaties op het gebied van energietransitie neemt ook de SVMP, de opleidingstak van Vakvereniging Het Zwarte Corps – de vakbond voor machinegebonden personeel – deel aan deal en test. Volgens voorzitter René van der Steen van Het Zwarte Corps is voor een test met LNG gekozen omdat de technologie beschikbaar is, vooral bij fabrikanten in China. En inmiddels zijn die Chinese machines technisch zo ver dat ze ook hier bijna aan de normen van veiligheid en inzetbaarheid van de EU en dus Nederland voldoen.

Aandacht genereren voor toepassing LNG

De vakbond heeft een goede reden om via zijn opleidingsinstituut deel te nemen aan de Green Deal, volgens Van der Steen. “We houden als bond ons oog natuurlijk altijd gericht op veiligheid en arbeidsomstandigheden, en daar valt het milieu in dit geval zeker ook onder. We doen dat niet uit commercieel oogpunt, maar om ontwikkelingen op dit gebied te delen met iedereen die met het vak te maken heeft. Dat doen we in het geval van de Green Deal praktijktest door scholen en importeurs bekend te maken met de toepassingsmogelijkheden van LNG en de praktijktest. Vermindering van uitstoot en brandstofverbruik is belangrijk voor iedereen, dus dat brengen we graag onder de aandacht.”

Gaspedaal niet tot op de bodem intrappen

Volgens Van der Steen kan het mes zelfs aan twee kanten snijden, als er tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan bewustwording bij de bedrijven en mensen die met de machines werken. En ook daar ligt een schone taak voor de SVMP. “LNG is een mooi product, waarmee een flinke reductie op een aantal gebieden kan worden bereikt. Maar welke soort brandstof dan ook, je moet alles op een verantwoorde manier inzetten. Het gedrag van de mens is daarbij een grote factor. Als je het gaspedaal hoe dan ook tot de bodem blijft intrappen, haal je uiteindelijk niet het maximaal mogelijke resultaat. Dus moet je zowel bedrijven als werknemers leren ook daar goed mee om te gaan.”

Veel kracht kan nu ook zonder veel lawaai

Daarnaast botst de inzet van nieuwe technologie nog wel eens met ingesleten gewoontes. “De mensen die op deze machines werken, denken bijvoorbeeld nog vaak dat veel motorlawaai gelijk staat aan veel kracht”, aldus Van der Steen. “Dus als je die stille nieuwe machine dan opeens bijna niet hoort, zal er wel iets niet in orde zijn en geef je maar eens flink extra gas. Maar die herrie, dat was vroeger en niet nu. Vergelijk het maar met elektrische auto’s. Iedereen is zich al wel eens rot geschrokken omdat die bijna niet te horen zijn, maar toch opeens met flinke snelheid achter je opduiken. Mensen moeten zich aanpassen, en dat duurt vaak even.”

Water in plaats van CO2

De Green Deal Het Nieuwe Draaien heeft buiten LNG nog een aantal andere alternatieven voor diesel op het oog. Er wordt natuurlijk ook naar elektrische aandrijving gekeken, omdat die techniek op andere terreinen in hoog tempo de norm wordt. “Maar ook voor elektrische voertuigen moet stroom worden opgewekt, en dat gebeurt nog lang niet altijd op een groene manier. Dus ook daarvoor geldt dat je er verantwoord mee moet omgaan”, zegt Van der Steen. “De keuze aan brandstoffen en energiebronnen neemt momenteel een behoorlijke vlucht. Dus kijken we eveneens naar hybride voertuigen, en sluiten we vooral ook waterstof niet uit. Als dat kan worden gebruikt heb je water als restproduct in plaats van CO2. Hoe mooi is dat?”