Regionale energiefondsen en Invest-NL pakken financiering grote energieprojecten samen op

energiefondsen
Nieuws |

Invest-NL en de 15 regionale energiefondsen gaan samenwerken om grotere energieprojecten te financieren. Hiervoor hebben ze op 16 januari 2020 hun handtekening gezet. Door de samenwerking willen zij de energietransitie in Nederland verder versnellen.

Duurzame energieprojecten komen soms moeilijk van de grond door knelpunten in de financiering. Banken durven het wel aan om ‘mainstream’ energieprojecten te financieren, zoals windparken. Maar onbekende of complexe technologieën of projecten met een onzekere of langere terugverdientijd liggen moeilijker.

Green Deal en Expertisecentrum

Om de knelpunten weg te nemen kwam er in 2013 de ‘Green Deal Expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten’. Dit Expertisecentrum brengt technische en financiële kennis samen en deelt die met initiatiefnemers van energieprojecten en potentiële financiers.

Energiefondsen investeerden € 400 miljoen

Ook vanuit de regionale overheid kwam beweging. Sinds 2012 zijn er regionale energiefondsen ontstaan. De fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor € 400 miljoen aan financiering verstrekt aan 700 projecten. Hierdoor wordt voor ruim € 1,5 miljard aan projecten gerealiseerd.

Fondsen met beperkt budget

Arnout Potze, programmaleider bij de provincie Overijssel, was betrokken bij de oprichting van enkele regionale energiefondsen. Hij ziet het succes ervan, maar ook een handicap: “Hun budget is vaak te beperkt om veel grote energieprojecten mede te financieren. Denk bijvoorbeeld aan grote bio-energieprojecten. Die kosten al snel € 5 tot 10 miljoen. Lang niet alle regionale energiefondsen hebben de beschikking over zulke bedragen.”

Opschaling energietransitie

“In Nederland ontbrak tot nu toe de faciliteit voor echt grote investeringen, zoals je die in bijna alle Europese landen wel hebt”, gaat Potze verder. “Dat vertraagt de ontwikkeling van de energietransitie. We zitten nu in de opschalingsfase, waarbij bewezen technologieën rond zon- en windenergie wel gerealiseerd worden met privaat geld. Want deze projecten hebben een goed voorspelbaar rendement. Maar anders is het bij risicovollere technologieën zoals geothermie, waarbij veel geld gemoeid is met een meer onzekere uitkomst.”

Komst Invest-NL

Met de komst van Invest-NL eerder dit jaar is het landschap totaal veranderd. Er is plots meer publiek risicokapitaal beschikbaar. Met name voor de energietransitie, want daar focust Invest-NL zich op. Volgens Potze is de nieuwe investeringsmaatschappij een mooie aanvulling op de regionale energiefondsen. “Dat zagen de fondsen en Invest-NL ook heel snel. Met mijn overzicht over de fondsen kreeg ik de rol van penvoerder in de totstandkoming van de samenwerking.”

Samenwerken, kennis delen en standaardiseren

Nu de samenwerking een feit is, kunnen initiatiefnemers van energieprojecten vaker terecht bij hun regionale energiefonds. “Waar de financiering over een bepaalde drempel heen gaat, kan meteen Invest-NL worden betrokken. En andersom is Invest-NL natuurlijk voor grotere projecten ook een directe ingang. Bovendien kunnen de fondsen onderling beter kennis delen en aanvragen meer standaard oppakken. Het is mooi dat we dit in Nederland zo snel hebben kunnen afspreken.”

Meer weten?