Resultaten Green Deal Participatie gebundeld in online magazine

zonnepanelen
Nieuws |

De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ is begin 2021 afgerond. Sinds maart 2018 verzamelden de 27 organisaties inzichten om participatieprocessen te verbeteren. De opgedane kennis is vervolgens vastgelegd in handreikingen, gedragscodes en checklists. Dit om de participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten te verbeteren. Alle resultaten zijn gebundeld terug te vinden in een online magazine.

Het belang van participatie

In de afgelopen drie jaar is participatie een belangrijk onderdeel geworden van de energietransitie. Het goed inpassen van een energieproject is niet mogelijk zonder een goed participatieproces. De belangen, wensen en ideeën van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden moeten worden meegenomen aan het begin van een nieuw project. Dit wordt ook bevestigd in het interview met Ieke Benschop, projectleider bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht en één van de mede-initiatiefnemer van deze Green Deal.

Volgens Benschop zou elk participatieproces moeten beginnen met het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden van waaruit de betrokken partijen aan duurzame energieprojecten werken. Pas na het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden is het tijd voor de partijen om het bijvoorbeeld over de locatiekeuze of het soort energie te hebben.”

Afronding en resultaten

Alle gestelde Green Deal doelen zijn behaald en daar zijn alle partijen erg trots op! Met het afsluiten van de Green Deal Participatie ligt er een mooie basis om participatie op een goede manier in de praktijk te brengen.

Meer weten?

Bekijk het online magazine Green Deal Participatie

Lees het interview met Benschop

Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’