Schoon leveren in Overijsselse steden

05 Elektrische bestelbus-10

Ook de binnensteden van Zwolle, Deventer en Enschede worden binnenkort emissievrij beleverd als het aan de gemeentebesturen ligt. Eind juni ondertekenden de Overijsselse steden de Green Deal Zero Emissie Stadsvervoer (ZES) om hun ambities samen verder gestalte te geven.

“Met elkaar gaan we eraan werken om de uitstoot door leveringen in de binnensteden te beperken”, vertelt de woordvoerder van de gemeente Zwolle. “We denken dat het haalbaar is, ondanks dat het lastig is want de bevoorrading is belangrijk. Waar we met name naar gaan kijken is: zijn er geen bedrijven die dat anders doen, met de elektrische auto of op de fiets? We willen als overheden daaraan bijdragen. Door bijvoorbeeld te zorgen voor goede venstertijden en alleen die bedrijven toegang te geven die werken aan minder uitstoot.”

Ambitie

De ambitie is dat de binnenstad van Zwolle in 2025 CO2-vrij beleverd wordt, daarom werken de steden samen met andere gemeenten, maar ook met ondernemers. Op de vraag hoe bindend de afspraken zijn antwoordt hij: “Er zijn werkafspraken gemaakt met marges en mogelijkheden. Omdat er dan ruimte is voor innovatie, maar ook de verantwoordelijkheid om je aan afspraken te houden.”

RTV Oost interviewde diverse betrokkenen. Het radioverslag is hier te beluisteren.