Subsidie voor milieuvriendelijke sportvelden

Voetbalveld
Nieuws |

Ondernemers worden opgeroepen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden. Kunstgrassportvelden zijn een nuttig product voor de sport, maar maatschappelijk gezien kleven er veel nadelen aan. De kunstgrasvelden zijn onder meer niet hoogwaardig te recyclen.
 

Recyclebaar kunstgrassportveld

Inkoop en onderhoud van sportvelden ligt veelal bij gemeenten. Gemeenten hebben als eigenaren de behoefte aan een veilig en 100% hoogwaardig en economisch rendabel recyclebaar kunstgrassportveld dat valt binnen een gesloten systeem.

Daarbij gaat het bij het kunstgrassportveld niet alleen over de kunstgrasmat zelf maar het totale systeem inclusief de sporttechnische laag en fundering.

In dit geval is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nauw betrokken bij de financiering en het onderhoud van nieuwe sportvelden.  Doordat investeringen in sportvelden worden opgenomen in de Specifieke Uitkering Stimulering Sport en de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties.

Het is  uiteindelijk de bedoeling dat VWS in deze regelingen eisen aan gemeenten en sportverenigingen stelt om zo de toepassing van circulaire sportvelden nog verder te stimuleren.

Green deal

In 2015 is de Green Deal gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden overeengekomen. De afspraken uit deze Green Deal worden nu opgenomen in de Routekaart Duurzame Sport. Daarbij is geconstateerd  dat er een gebrek is aan beschikbaarheid van cultuurtechnische maatregelen tegen onkruiden, ziekten (schimmels) en plagen (emelten). Gebruik van laag-risico gewasbeschermingsmiddelen en biociden is ook onderdeel van de afspraken in de Green Deal.

Uitdaging

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daagt ondernemers daarom uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

Budget

Het totaalbudget is voor 2 thema’s € 2.800.000.

De verdeling is alsvolgt:

  • voor thema 1, hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden, is het totaalbudget € 1.750.000 waarvan € 250.000 voor Fase 1 en €1.500.000 voor fase 2.
  • voor thema 2, bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden, is het totaalbudget € 1.050.000 waarvan  € 250.000 voor Fase 1 en € 800.000 voor fase 2.

Meer weten?

SBIR subsidie regeling

Green Deal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden