Succesvolle Green Deal leidt tot veel versterking van natuur in de stad

''
Nieuws |

Eind 2018 wordt de Green Deal 1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur succesvol afgerond. Zo herstelt de bijenpopulatie in het Groene Hart zich (voorzichtig). Ook nam de Tweede Kamer op 8 november 2018 een motie aan van Jacco Geurts (CDA) om een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’ te maken. En in Deventer kwamen bewoners in actie om de natuur in hun wijk te behouden.

Goed nieuws voor de bij

Dat bijen het moeilijk hebben in Nederland, is inmiddels bekend. Gelukkig is er ook goed nieuws. In Het Land van Wijk en Wouden, in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer is de bij bezig met een (voorzichtig) herstel. Dat blijkt uit cijfers van 2018 in vergelijking met 2015. Deze regio maakte veel locaties ‘bijvriendelijk’. Bijvoorbeeld door bloemrijke bermen in te zaaien, aanleg van ruigten, planten van bloeiende struiken en een insectenvriendelijk maairegime. Kenniscentrum EIS voor insecten en ongewervelden constateerde dat deze maatregelen effect hebben. Het aantal bijensoorten nam toe. Ook worden soorten op steeds meer plekken gevonden.

Natuurinclusieve steden

Ook bij de politiek staat stedelijke natuur op de agenda. Tweede Kamerlid Jacco Geurts diende een motie in voor een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. De indieners willen dat er beter wordt gekeken hoe er in verstedelijkt gebied ruimte overblijft voor de natuur. Dat is namelijk belangrijk voor de leefbaarheid. Ook voorkomt het wateroverlast en luchtvervuiling. De Tweede Kamer nam de motie aan met een ruime meerderheid.

Bewoners in actie

Bewoners van de wijk De Vijfhoek in Deventer namen het voortouw om natuur in hun wijk te behouden. Naast hun wijk was een landje, het Landje van Niets. Nadat de boer de pacht van dit stukje land opgezegd had, trokken wijkbewoners aan de bel bij de gemeente. Ze wilden het landje graag behouden voor de natuur. Met hulp van een landschapsarchitecte, de stadsecoloog van de gemeente, een ecologisch hovenier, Landschap Overijssel en Stichting Groen en Mens maakten de bewoners nieuwe plannen voor de inrichting. Deze plannen worden op korte termijn uitgevoerd.

Ecologische verbindingszone

Er komt een groene ecologische verbindingszone met het buitengebied van Deventer. Hier gaan Maasduinenschapen grazen. Dit versterkt de structuur en de variatie in het gebied. Ook zal er een bloemrijke omgeving ontstaan die aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en vogels. Libellen, waterjuffers, kikkers en salamanders vinden een pleisterplaats bij de drinkpoel.

Meer weten?