Succesvolle workshop WaterStraat krijgt in juni een vervolg

waterstraat
Nieuws |

De succesvolle Green Deals-workshop WaterStraat, onderdeel van de Green Deal The Green Village, van vorig jaar krijgt een vervolg. Op 18 juni kan iedereen die werkt aan klimaatadaptatie op de WaterStraat de allerlaatste innovaties op dit gebied bekijken en hun bedenkers ontmoeten. Belangrijkste streven van WaterStraat, een project van The Green Village, Hoogheemraadschap Delfland en VPdelta, is het bedenken van innovatieve oplossingen voor steeds vaker optredende wateroverlast in de gebouwde omgeving.

Door klimaatverandering valt regen vaker dan vroeger in grote hoeveelheden in korte tijd. Het hemelwater kan door de toenemende ‘verstening’ van de omgeving moeilijker in de bodem worden opgenomen, en bestaande infrastructuur blijkt vaak niet opgewassen tegen grote hoeveelheden neerslag die in korte tijd valt. Nieuwe oplossingen voor de afvoer en opslag van overvloedige regenval zijn daarom steeds urgenter, vooral in stedelijke gebieden.

Uitwisselen van kennis en ervaring

Het event is onder meer bedoeld voor gebiedsbeheerders, gemeenten, waterschappen, ondernemers en kennispartijen. Net als bij de opening van de WaterStraat, ruim een jaar geleden, wordt het in juni een praktische bijeenkomst, met veel workshops en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptief bouwen en inrichten. Naast het bedenken van technische innovaties is het ook van groot belang de burger bewust te maken van het probleem en bij de oplossing ervan te betrekken.

’Waterbewustzijn’ burgers vergroten

Bij de workshop van vorig jaar bleek onder meer dat burgers vaak geen besef hebben van de complexe oplossingen die nodig zijn om straten, tuinen en voeten droog te houden. Veel mensen vinden het net zo gewoon dat water wordt afgevoerd als dat er drinkwater uit de kraan komt. Dat komt enerzijds door het gegeven dat de ingewikkelde infrastructuur zich voor het belangrijkste deel onder de grond, en dus uit het zicht bevindt.

Maar ook denken veel mensen dat de verantwoordelijkheid voor de afvoer van water is ‘afgekocht’ met het betalen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen, en dat zij verder geen rol spelen. Het project Waterstraat wil daarom het ‘waterbewustzijn’ van burgers onder meer vergroten door bestaande en nieuwe oplossingen beter zichtbaar te maken, letterlijk en in informatieve zin. Sites, video’s, artikelen en campagnes moeten daaraan bijdragen.

Lokaal samenwerken en kennis delen

Op bestuurlijk vlak richt WaterStraat zich op betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten en provincies. De expertise is te beperkt en te versplinterd, en oplossingen zijn nog te onbekend, vindt WaterStraat. Ook is het antwoord op de vraag wie de rekening betaalt niet altijd duidelijk. Daarom moet lokaal worden samengewerkt, en moet kennis worden gedeeld en voor alle belanghebbenden toegankelijk zijn. Innovators en overheden moeten daarnaast samen werken aan het opruimen van belemmeringen.

Meer weten?

Waterstraat