Tilburg produceert bodemverbeteraar uit eigen groen

Bokashi
Nieuws |

De gemeente Tilburg wil de biologische cyclus zo lokaal mogelijk sluiten. Daarom onderzocht zij samen met groenaannemer Dolmans Landscaping Services binnen de Green Deal ‘Biobased producten voor de openbare ruimte’ de mogelijkheden om een ‘gras-groenkuil’ te realiseren voor het verwerken van groenafval uit de openbare ruimte.

“Er zijn verschillende redenen waarom wij als gemeente groenafval afvoeren. Door de verschraling (maatregelen om onnatuurlijk verrijkte bodems terug te brengen naar de oorspronkelijke voedingstoestand) vergroot de biodiversiteit. Maar het betekent ook dat we op zoek moeten naar manieren om het groenafval te verwerken. Afgevallen bladeren en grasmaaisel worden nu naar een regionale verwerker gebracht die er compost van maakt, maar we willen de CO2-uitstoot nog verder terugbrengen”, legt Pauline de Koning, beheerder groen, spelen, schoon van de gemeente Tilburg, uit.

Bokashi

Een oplossing vonden de gemeente en Dolmans Landscaping Services in Bokashi. Door deze Japanse methode worden organische reststromen omgezet in een rijke bodemverbeteraar. Vincent van Rijsewijk, trekker van de Green Deal legt uit: “Het gras, kruiden en bladeren uit een areaal tot 3 kilometer worden verzameld op één hoop. Hier worden micro-organisamen en gesteentemineralen aan toegevoegd. Door de massa in een anaeroob (zonder zuurstof) proces 8 tot 12 weken te laten fermenteren ontstaat een waardevolle bodemverbeteraar: Bokashi.”

CO2-winst

Door de Bokashi-methode wordt veel CO2-winst behaald. Van Rijsewijk: “Door het inpakken komt er geen CO2 vrij en daarnaast zijn er veel minder transportbewegingen, omdat het niet naar een regionale verwerker gebracht wordt.”
“In potentie kan de gemeente Tilburg 36.000 transportkilometer per jaar besparen, het draagt bij aan het verminderen van stortkosten én we verwachten dat de beheers- en onderhoudskosten lager zijn. Hoe veel lager, dat zal de pilot die we dit jaar gaan draaien uitwijzen”, vult De Koning aan.

Leermomenten

Zoals met de meeste innovatieve methoden, moesten er in het voortraject nog wel een paar drempels geslecht worden. Daarvoor is intensief overleg gevoerd tussen de aannemer de gemeente Tilburg en Van Rijsewijk. “De inbedding in de organisatie vergt tijd en aandacht. En, er was tijd nodig om geschikte locaties te vinden”, verduidelijkt De Koning. “Daarnaast kostte het traject van vergunningverlening veel tijd omdat er nog veel onduidelijk is over de classificering en beoordeling van het groenafval.”

Bovendien kwamen er neveneffecten aan het licht. Van Rijsewijk: “Het groen moet op de locatie ‘zo schoon mogelijk’ de kuil in  . Tijdens het proces merkten we hoe veel zwerfafval - variërend van sigarettenpeuken tot drankblikjes – verscholen gaat in het groen. Daar moet een passende oplossing voor gevonden worden. Opties zijn vooraf ‘prikken’ of na afloop schoonmaken, zodat het organische materiaal zo zuiver mogelijk is.”