Training, educatie en technische maatregelen bij Het Nieuwe Draaien

04 Het Nieuwe Draaien
Nieuws |

Werktuigen in de bouw, zoals graafmachines en bulldozers, stoten te veel CO2, NOx en fijnstof uit. Daarom moeten bouwbedrijven investeren in duurzaamheid. Brandstofbesparing en efficiënt werken zijn dan ook de doelen van de Green Deal Het Nieuwe Draaien. “Om dit te bewerkstelligen, zetten we in op een palet aan maatregelen”, aldus Albert Lusseveld, programmamanager Duurzaamheid en Veiligheid bij branchevereniging BMWT. “Een van de maatregelen is gedragsverandering”, stelt Lusseveld. “Als de persoon die de graaf- of bouwmachine bedient zich bewust is van de brandstof die hij kan besparen, zal hij eerder overeenkomstig gedrag vertonen. Bijvoorbeeld, een graafmachine die op een hoop zand gaat staan en het van daaruit in een vrachtwagen laadt, gebruikt veel minder energie dan een machine die naast het werk staat.” BMWT doet dat door training en educatie van de machinisten. Volgens onderzoek kan hiermee zeker 10% brandstof worden bespaard.

Training en educatie

“In die trainingen hebben we ook aandacht voor comfortabeler en slimmer werken”, vervolgt Lusseveld. Hieronder valt een goede en efficiënte bediening van de machine. En het maken van goede werkafspraken met de andere partijen op de bouwplaats zodat een efficiënte routing en logistiek kan plaatsvinden. Maar ook aspecten als schadereductie en veiligheid. “We raden iedereen aan om voor aanvang van het werk de machines en de werklocatie te inspecteren en indien nodig maatregelen te treffen.”

Kwalificatie CO2-prestatieladder

De trainingen van Het nieuwe Draaien zijn zo ingericht dat ze kwalificeren voor de CO2-prestatieladder. Lusseveld: “Voor bouwbedrijven is dat van belang omdat ze daarmee hoger scoren op de CO2-prestatieladder. Het Nieuwe Draaien is daarom als CO2-reducerende maatregel opgenomen in de maatregellijst van de CO2-prestatieladder.” Binnen de Green Deal worden bestaande Het Nieuwe Draaien-trainingen doorontwikkeld tot nieuwe innovatieve trainingen, zoals e-learningmodules. Onderdeel hiervan is het trainen van de leidinggevenden zodat zij duurzaam werken door uitvoerend personeel meer kunnen bevorderen. Om koers te geven aan deze ontwikkelingen, hebben we een Werkgroep Training en Educatie opgericht. Hier maken ook bedrijfsopleiders deel van uit. Recent heeft de werkgroep, samen met de opleider Aeres Tech, specifiek voor agri en landbouw een Het Nieuwe Draaien-training ontwikkeld. Dit als welkome aanvulling naast bestaande Het Nieuwe Draaien trainingen in de bouw&infra, die Green Deal-partner SOMA Bedrijfsopleidingen vooral verzorgt.

Technische maatregelen

Daarnaast zet de Green Deal ook in op technische maatregelen, zo geeft Lusseveld aan, zoals eco versus power mode en start-stopsystemen. “Vanuit de gebruikers van mobiele machines en opdrachtgevers is er steeds meer behoefte aan duurzamer materieel. Denk aan technologische innovaties zoals hybride machines, volelektrische bouwmachines en toepassing van alternatieve brandstoffen.” De bouwbedrijven zijn hierin echter afhankelijk van het marktaanbod van leveranciers waarin wel een duidelijke trend te zien is van meer innovatieve duurzame aandrijftechnieken gericht op lagere uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Waar de bouwbedrijven wel vrij in zijn is de brandstofkeuze. Huidige machines werken meestal op diesel, maar de motoren zijn tegenwoordig ook geschikt voor Gas to Liquid (GTL, diesel uit aardgas) en hydrogenated vegetable oils (HVO, biobrandstof uit reststromen vetten en palmolie). “De meeste bouwmachines draaien prima op deze alternatieve brandstoffen. Vervuiling van de motor treedt nauwelijks meer op. Maar, zo adviseert Lusseveld “raadpleeg altijd de leverancier om zeker te zijn dat de machines geschikt zijn voor alternatieve brandstoffen. Wel zijn GTL en HVO in de praktijk vaak duurder en is de beschikbaarheid lager.”

Proefpilots

Over de hele linie gebeurt er veel binnen de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Onlangs is in Den Haag een proefpilot gedraaid op de Rotterdamsebaan waarbij bouwmachines gebruik maakten van GTL. Door de gemeente Groningen zijn diverse proefprojecten uitgevoerd met gebruik van waterstof op veegmachines. En er lopen experimenteren met de toepassing van HVO. “Op dit vlak loopt Nederland voor op de andere Europese lidstaten,” zo besluit Lusseveld. “Al vindt er inmiddels navolging plaats, want onlangs is Het Nieuwe Draaien ook in België geïntroduceerd waar er behoefte is aan Het Nieuwe Draaien. Dat is een mooie ontwikkeling.”

Meer informatie

www.greendealhetnieuwedraaien.nl