Unieke prefab rotonde in recordtijd aangelegd

prefab rotonde

De eerste prefab rotonde van Nederland ligt bij Uddel. Op de kruising van de wegen naar Ermelo (N302) en Elspeet (N310) is een stukje technisch vernuft aangelegd. De bouwtijd van de rotonde was iets meer dan 2 dagen. Snel én duurzaam. Henk Jan Röfekamp en Casper Bebelaar, vertellen over het bouwproces.

Primeur

Het wegdek van de rotonde bestaat uit 120 prefab betonstukken die in ruim 2 dagen aan elkaar gelegd werden. Dat is in Nederland niet eerder gedaan. ‘Het idee voor deze bouwmethode ontstond 5 jaar geleden’, vertelt Henk Jan Röfekamp van Leicon Verkeersgeleiding. ‘We onderzochten mogelijkheden voor een kortere bouwtijd en minder onderhoud. De elementen zijn herbruikbaar en vergen minder onderhoud dan asfalt.‘ Het idee sloot aan op het streven van de provincie Gelderland naar meer duurzaamheid bij wegenbouwprojecten. ‘Nadat we het idee uitgewerkt hadden, zochten we een passend project,’ zegt Röfekamp. ‘Niet overal is zo’n korte bouwtijd mogelijk.’

Logistieke puzzel

De T-splitsing bij Uddel bleek geschikt voor de aanleg. Het is een drukke weg, met circa 14.000 vervoerbewegingen op werkdagen. Het Nationaal Hippisch Centrum vlakbij de rotonde, trekt soms 30.000 bezoekers in een weekend. ‘Het is niet niks, zo’n project,’ zegt Casper Bebelaar van hoofdaannemer KWS (Koninklijke VolkerWessels onderneming). ‘Een logistieke puzzel. Met veel werkzaamheden op een relatief klein oppervlak is een goede planning essentieel. We hebben het werk lean gepland op uurbasis. Er lopen altijd wel zaken anders dan gepland, maar door continue bewaken van en bijsturen op de planning is het gelukt.’ Na 56 uur bouwtijd was de rotonde klaar en kon het verkeer weer over de weg.

Kosten

De aanleg kost iets meer dan de gebruikelijke bouwmethode. ‘Maar dat is snel terugverdiend’, zegt Casper Bebelaar. ‘Stel dat je een drukke weg 5 weken moet afsluiten, en 14.000 mensen moeten 25 dagen 10 minuten omrijden. Dat betekent veel extra tijd en extra brandstof. Dat kan aan maatschappelijke kosten zo’n €2 miljoen zijn.’ Bebelaar en Röfekamp verwachten dat de bouwkosten in de toekomst zullen dalen. ‘Het is een pilot. We gaan evalueren en kijken hoe het nog beter en sneller kan, zegt Henk Jan Röfekamp. ’48 uur is ons doel. Dat moet haalbaar zijn.’

Green Deal

Door de snelle bouwtijd, beperkte overlast en duurzaamheid past de rotonde in de ‘Green Deal GWW 2.0'. Daarbij maakten overheid, wegbeheerders en wegenbouwers afspraken over duurzaamheid. ‘Bij de uitvoering van die afspraken moet je risico’s durven nemen,’ vindt Henk Jan Röfekamp. ‘Het is goed dat een opdrachtgever dat durft te doen.’