Veel partijen boren met aquathermie nieuwe duurzame bron aan

Aquathermie
Nieuws |

Waar vind je in Nederland voldoende ruimte voor hernieuwbare energie? Een deel van de oplossing ligt mogelijk al eeuwen binnen handbereik. Onze talloze meren en kanalen zijn potentiële bronnen voor duurzame warmte en koude, net als afval- en drinkwater. Binnen de Green Deal Aquathermie stort een groeiende groep van enthousiaste bedrijven en instellingen zich op de ontwikkeling van nieuwe netwerken van de bron tot de thermostaat.

De potentie van aquathermie is groot. Deze techniek gebruikt warmte en koude uit oppervlakte-, afval- en drinkwater om de gebouwde omgeving te verwarmen en koelen. Kijkend naar de ligging van al het oppervlaktewater in Nederland zou in het gunstigste geval 40 tot 50% van de huishoudens voorzien kunnen worden door aquathermie.

Tientallen betrokken partijen

“Bij de Unie van Waterschappen kregen we van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opdracht om de mogelijkheden van aquathermie nader te onderzoeken”, vertelt Erik Kraaij. “Al vrij snel meldden zich tientallen partijen bij ons om hun ideeën en ervaringen te delen. Dat maakte het logisch om een Green Deal op te zetten.”

150 projecten rond aquathermie

In mei 2019 startte de Green Deal met een kerngroep van 20 partijen en evenzoveel partners die op allerlei manieren met concrete steun en kennis bijdragen. “We identificeerden ongeveer 150 projecten waaruit we direct kennis konden halen”, zegt Kraaij, die als programmamanager van de Green Deal opereert. “Een van onze doelstellingen is om de bekendheid met aquathermie te vergroten en dat blijkt na een klein jaar wel goed te zitten.”

Netwerk Aquathermie

Het tweede doel van de Green Deal is om kennis over aquathermie breed te delen. “We hebben hiervoor het Netwerk Aquathermie opgezet. Op onze website plaatsen we informatie over praktijkprojecten. En we organiseren  waar we telkens veel geïnteresseerden mogen verwelkomen. Zo was er op 12 mei bijvoorbeeld een webinar over hoe je een business case van aquathermie kunt opbouwen. Dit soort events vind je op de kalender."

Economische potentie

Met aquathermie heeft Nederland maatschappelijk en economisch goud in handen. “In het buitenland zijn er slechts enkele voorbeelden van duurzaam verwarmen en koelen met afvalwater. Maar rond oppervlaktewater is er nog niets. Terwijl al die vormen technisch niet ingewikkeld zijn. Het is een kwestie van het koppelen van warmtewisselaars, leidingen, ondergrondse opslag en warmtepompen.”

Technisch, financieel en organisatorisch concept

Uitdagender is misschien wel om de verschillende betrokken partijen met elkaar te verbinden, stelt Kraaij. “Organisaties moeten de kansen en elkaar sneller zien te vinden. Met het onderzoeksprogramma Warming-Up willen we zowel een technisch, financieel als organisatorisch concept ontwikkelen waardoor aquathermie nationaal en internationaal van de grond kan komen.”

In regionale energiestrategieën

Er zijn nog meer praktijk- en onderzoeksprojecten nodig om aquathermie op waarde te schatten. Welke ecologische gevolgen zijn er? En biedt het een oplossing voor bestaande bouw? “We willen met grootschalige projecten laten zien dat we het verschil kunnen maken. In mei 2022 eindigt de Green Deal. We zien graag dat gemeenten genoeg kennis en vertrouwen in aquathermie hebben om het op te nemen in hun regionale energiestrategieën, daar ligt nu onze uitdaging. En als de Green Deal is afgelopen, moet het netwerk doorgaan om aquathermie verder in de praktijk te brengen.”

Meer weten?