Zuidoost reduceert de CO2-uitstoot van de bedrijfsafvalinzameling tot nul

bedrijfsafvalinzameling
Nieuws |

Amsterdam Zuidoost is een gebied waar veel grote werkgevers en publiekstrekkers gevestigd zijn. Per jaar vinden 20 miljoen bezoekers en dagelijks vele duizenden werknemers hier hun weg. Het gebied wil een aanjager zijn voor duurzaam ondernemerschap en innovatie. Daarom is in september 2018 door partijen uit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek een proef gestart om bedrijfsafval CO2-neutraal te transporteren. Een succesvolle proef bleek uit het onderzoek van TNO. Er werden beduidend minder kilometers afgelegd en de CO2-uitstoot van de inzameling werd tot nul gereduceerd.

Zuidoost Circulair is de naam waaronder de gemeente Amsterdam, bedrijven, onderwijsinstellingen, het AMC, nutsbedrijven en de ArenA samen toewerken naar een circulaire economie in Amsterdam Zuidoost. Een van de pijlers is de verwerking van afval. De partijen willen reststromen inzetten voor de opwekking van duurzame energie én de afvalinzameling CO2-neutraal maken. Dat laatste lijkt haalbaar, blijkt uit een onlangs afgeronde pilot waarin twee recyclebedrijven hun krachten bundelden.

Geen CO2-uitstoot

Onderzoeksinstituut TNO monitorde de proef en kwam tot de conclusie dat door de samenwerking tussen Suez en Renewi het beoogde resultaat is bereikt. Samen brachten de bedrijven het aantal transportkilometers voor het organisch afval, olie en vetten, glas en koffiebekers met circa 40% terug, van 51.000 naar 16.700 km. Daarnaast daalde de CO2-uitstoot door de inzet van de elektrische vrachtwagen van 15,9 ton CO2-uitstoot per jaar naar nul.  

App zorgt voor minder vervoersbewegingen

Anders dan bij huishoudelijk afval, kunnen bedrijven een eigen afvalinzamelaar kiezen. Daardoor zijn er op een bedrijfsterrein relatief meer vervoersbewegingen dan in woonwijken. Bovendien zijn er geen vaste inzameldagen. In de proef is ook gekeken hoe hier effectiever mee omgegaan kan worden. Klanten gaven via een app aan hoeveel en welk afval zij hadden. Op basis van die data werd de planning gemaakt. In de toekomst moet dit standaard gaan gebeuren, zodat afval alleen opgehaald wordt, als containers vol zitten.

Green Deal ZES

De pilot in Amsterdam is mede geïnitieerd door de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Doel van Green Deal ZES is om in 2025 een zero emissie stadslogistiek te realiseren op landelijk niveau. Bij GBC Zuidas ligt de focus op het uitvoeren concrete projecten om de logistiek te verduurzamen, met de nadruk op de facilitaire inkoop, pakketbezorging en afval in Zuidas.
Behalve voor bedrijfsafval is er binnen ZES in ook aandacht voor huisvuil. Op dit moment wordt een project uitgevoerd in Gouda.