Nieuws

Bij de verduurzaming van de warmtevraag van woningen wordt aquathermie niet vanzelfsprekend als oplossing ingezet, terwijl het in potentie in een grote behoefte kan voorzien.
Iconisch, baanbrekend, een eye catcher en innovatief. Aan superlatieven ontbrak het niet toen architectenbureau DoepelStrijkers in 2014 de plannen voor The Dutch Windwheel presenteerde.
Over 30 jaar stoppen we niet meer bij de benzinepomp, staan de aardappels niet meer op het vuur én stoot de industrie geen broeikasgassen meer uit.
Hoe kunnen we de dreigende klimaatverandering keren? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door Paul Hawken in ‘Drawdown, het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren’.
Het weer wordt steeds extremer met heftige regenbuien en lange perioden van droogte. Zoals vorig jaar.
Een in alle opzichten duurzamere infrastructuur. Dat is het streven van de in 2017 ondertekende Green Deal Duurzaam GWW 2.0, waaraan meer dan honderd partijen deelnemen.
Het aantal vegetariërs en veganisten in Nederland stijgt al jaren. Ongeveer vijf procent van de bevolking eet volgens cijfers van 2018 geen vlees of helemaal geen dierlijke producten.
Op 11 juni 2019 sloot Minister Cora van Nieuwenhuizen met diverse partijen een Green Deal om de scheepvaart te verduurzamen.
Het Nederlandse dak wordt de komende jaren steeds vaker groen. Dat betekent minder opwarming van de bebouwde omgeving, behoud van biodiversiteit en verbetering van de leefkwaliteit.
Op dit moment wordt 15% van de elektriciteit in Nederland duurzaam opgewekt. Dat percentage zal de komende jaren vergroot worden, naar 75% in 2030. Dat is niet altijd eenvoudig.