Nieuws

Het Nederlandse dak wordt de komende jaren steeds vaker groen. Dat betekent minder opwarming van de bebouwde omgeving, behoud van biodiversiteit en verbetering van de leefkwaliteit.
Op dit moment wordt 15% van de elektriciteit in Nederland duurzaam opgewekt. Dat percentage zal de komende jaren vergroot worden, naar 75% in 2030. Dat is niet altijd eenvoudig.
Op 15 mei 2019 hebben 32 nieuwe partijen een overeenkomst, Green Deal Duurzame Zorg 2.0, ondertekend waarmee zij gaan bijdragen aan het verduurzamen van de zorgsector.
Ondertekening Green Deal Aquathermie
In 2010 was Rolia Wiggelinkhuijsen een van de eerste ‘Green Dealers’. Twee Green Deals maakte ze tot een succes: de energieconvenanten Blauwzaam én Blauwzaam Lint (inmiddels Prachtlint).