Nieuws

Een half jaar geleden spraken de installatiebranche en de overheid met elkaar af om de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden.
Dat de Nederlandse stranden kwetsbaar zijn voor vervuiling bleek in januari 2019 maar weer eens, toen de MS Zoë zo’n 300 containers verloor in de Waddenzee.
De gemeente Nijmegen is een van  de ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Dit is een deal waar pit in zit.
Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tekende op 16 januari 2019 de Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs.
Adviesbureau Kirkman Company helpt organisaties in de publieke en private sector op weg naar een circulaire economie.
Het Betonakkoord kan definitief van start. De EU en de lidstaten tekenden geen bezwaren aan tegen de afspraken om de betonketen te verduurzamen.