Nieuws

Als ‘dieselgate’ in de auto-industrie iets heeft aangetoond, dan is het wel dat het meten van uitstoot in testopstellingen niet garandeert dat een motor écht aan emissienormen voldoet.
Het is met het succesvol gescheiden inzamelen van afval eigenlijk niet anders dan met samen goed leren dansen: het lukt echt niet in één keer.
De keten verduurzamen. Met die intentie ondertekende de betonketen in 2011 een Green Deal. Het bleek een opmaat naar meer.
In 2011 onderkende het Ministerie van Economische Zaken de potentie van biomimicry en werd de een gelijknamige Green Deal gesloten met Stichting biomimicryNL en het bedrijfsleven.
De Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg die begin 2015 door Milieu Platform Zorg werd geïnitieerd loopt nog tot november.
Chemieconcern Dow Benelux in Terneuzen gaat waterstof leveren aan Yara in Sluiskil. De waterstof is de grondstof voor het maken van kunstmest.
Genieten van duurzaamheid. Voor sommigen zal dat klinken als een contradictio in terminis.
"Bees are dying at an alarming rate. Amsterdam may have the answer",  kopte NBC News in september.
Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven sloten op10 oktober 2018 de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.
Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tekent op 4 oktober 2018 met 40 partijen een Green Deal om autodelen te bevorderen.