Nieuws

De afgelopen zomer en deze herfst is het duidelijk gebleken: het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Vooral de steden veranderden in ware ‘hitte-eilanden’.
In 2021 moeten 700.000 autodelers in totaal 100.000 auto’s delen. Dit wil het kabinet.
De belangstelling om biobased producten toe te passen in de openbare ruimte wint enorm aan belangstelling.
Windmolenparken en velden met zonnepanelen. Sommige mensen en groeperingen zijn uitgesproken voorstanders hiervan, andere zijn faliekant tegen.
Als ‘dieselgate’ in de auto-industrie iets heeft aangetoond, dan is het wel dat het meten van uitstoot in testopstellingen niet garandeert dat een motor écht aan emissienormen voldoet.
Het is met het succesvol gescheiden inzamelen van afval eigenlijk niet anders dan met samen goed leren dansen: het lukt echt niet in één keer.
De keten verduurzamen. Met die intentie ondertekende de betonketen in 2011 een Green Deal. Het bleek een opmaat naar meer.
In 2011 onderkende het Ministerie van Economische Zaken de potentie van biomimicry en werd de een gelijknamige Green Deal gesloten met Stichting biomimicryNL en het bedrijfsleven.
De Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg die begin 2015 door Milieu Platform Zorg werd geïnitieerd loopt nog tot november.
Chemieconcern Dow Benelux in Terneuzen gaat waterstof leveren aan Yara in Sluiskil. De waterstof is de grondstof voor het maken van kunstmest.