Nieuws

Op 10 mei 2017 is na jarenlange voorbereidingen het startsein gegeven voor een zeer diepe aardwarmteboring in het Westland.
De Green Deal Aardgasvrije Wijken beoogt dat zoveel mogelijk woningen aardgasvrij worden.
Het Erasmus Medisch Centrum ontving uit handen van de organisatie van de Rotterdamse Dakendagen de Dakheld.
Uit een inventarisatie bij de beste 50 golfbanen in Nederland blijkt dat veel banen zich voorbereiden op een toekomst zonder - of vrijwel zonder - gewasbeschermingsmiddelen.
Ook in België krijgen de Green Deals voet aan de grond.
‘Een geslaagde energietransitie begint van onderop’, met die kop opent de net gelanceerde website www.regionale-energiestrategie.nl.
Hoe krijg je overheden zo ver dat ze biobased producten gaan inzetten?
Het Betonakkoord is in mei weer een stap dichterbij gekomen. Dat bleek tijdens het symposium op 12 mei waar de inhoud bediscussieerd werd.
De Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg heeft als doel om de bedrijfsvoering van 80 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en 50 procent van andere zorgaanbieders systematisch te
Column Joan Prummel En dan ben je ineens de winnaar, kampioen van de Green Deals!