Nieuws

In 2017 moet de helft van de zeevaartschepen plastic afgeven in de Nederlandse havens waar gescheiden inzameling en verwerking mogelijk is.
Een regionale samenwerking op het gebied van energietransitie. Dat is het doel van de Green Deal Pilots Regionale Energiestrategieën.
Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenen zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken.
Tweeëntwintig partijen uit de bouwsector hebben op 2 oktober in Ahoy de Green Deal Bouwlogistiek ondertekend.
In januari ondertekenden 86 partijen Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (DGWW 2.0). Een ambitieuze Green Deal die tot doel heeft de infrastructuur te verduurzamen.
Het nieuwe ABN AMRO-gebouw Circl aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam, is het eerste gebouw wereldwijd met een gelijkspanningsinfrastructuur.
‘Fast-Tracks’ for Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Tijdens de Green Deal Circulair Inkopen, de winnaar van de Green Deal 2017, zijn bijna 80 pilots gestart.
In maart 2017 heeft de gemeente Boxtel de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend. De nog te bouwen uitbreidingswijk Selissen zal energie krijgen via het warmtenet.
Wat gebeurt er met de stad als het stationsplein groen kleurt, als je onder bomen op een terras kan zitten en als een buurt samen gaat tuinieren?