Focus op duurzaam voedsel

Meer groenten en fruit eten. Minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken in de akkerbouw en ook minder antibiotica in de veehouderij. Daarnaast mag onze voedselverspilling worden teruggebracht. En om goed een duurzaam product te kiezen, komt er orde in het oerwoud aan keurmerken. Verder worden de werkelijke kosten van een product, inclusief die voor natuur en milieu, zichtbaarder gemaakt.

Dit is een greep uit de aanpassingen in het vernieuwde voedselsysteem dat de overheid voor ogen heeft. Willen we op lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel krijgen (ook in de rest in de wereld) dan moet er een beleid komen waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. Het is noodzakelijk dat daaraan ook bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties bijdragen. Zo kan de Nederlandse agrofoodsector toonaangevend worden in de wereldwijde vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel.

In de samenleving bestaat ook steeds meer belangstelling voor voedsel. Consumenten kiezen bewuster en vaker voor gezonder en duurzaam voedsel. En een duurzamer voedselpatroon heeft bovendien positieve invloed op ecologie en klimaat. Nodig daarvoor is de overgang naar een nog duurzamere landbouw.

Inmiddels lopen er tal van initiatieven op het gebied van voedsel, waaronder een aantal Green Deals: