Wasserij De Blinde in Heerenveen heeft de afgelopen jaren fors bespaard op energie door slimme wasprocessen, hergebruik van waswater en good housekeeping. Samen met vier andere wasserijen is De Blinde dan ook genomineerd voor de FTN Energieprijs. “Het is een mooi compliment dat we hier nu landelijke erkenning voor krijgen,” aldus salemanager Guglielmo Venneri.

“Wij hebben op verschillende vlakken geïnvesteerd in de verduurzaming van onze bedrijfsprocessen”, vertelt Venneri. “Zo maken we gebruik van een speciaal wasproces waardoor we met minder chemische middelen en lagere temperaturen kunnen wassen. Ook wordt momenteel 75% van het waswater hergebruikt voor een nieuwe wascyclus. Met de restwarmte van het afvalwater verhogen we de temperatuur van het bedrijfswater. Dit levert ons hoge besparingen in het energieverbruik op. Ook hebben we onze droogprocessen en stoomketel geoptimaliseerd. Ons gasverbruik is hierdoor enorm gereduceerd.”

Good housekeeping

Wasserij De Blinde is gespecialiseerd in het reinigen en leasen van textiel voor de horeca. Het bedrijf, onderdeel van Floronet Holding, wast wekelijks zo’n 300.000 kilogram kleding waaronder bad-, bed- en tafellinnen. Floronet is een van de deelnemers aan de Green Deal Energie-efficiëntie Textielservice-industrie. Een van de afspraken is dat Floronet, tezamen met nog vier andere bedrijven, good housekeepingmaatregelen invoert. Door aspecten in de bedrijfsvoering zoals het in- en uitschakelen, de instellingswijzigingen en bezettingsgraad van machines efficiënter in te richten, kan tot 5% op energie worden bespaard.

“Onze medewerkers werken inderdaad actief mee aan deze besparingen door good housekeeping”, bevestigt Venneri. Zo schakelen ze apparatuur en verlichting alleen bij daadwerkelijk gebruik in. We zijn erg verheugd dat onze resultaten niet onopgemerkt zijn gebleven en dat we zijn genomineerd voor de FTN Energieprijs.”

FTN Energieprijs

De FTN Energieprijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgerekt. Deze stimuleert de deelnemers aan het convenant Meerjaren Afspraken Energiebesparing om duurzaamheid jaarlijks te blijven optimaliseren. Bij de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) zijn vrijwel alle vooraanstaande Nederlandse wasserijen en linnenverhuurders aangesloten, evenals leveranciers van onder andere textiel, wasmiddelen, machines en apparatuur. De FTN beoordeelt voor de FTN Energieprijs alle deelnemers op hun energiebesparingen in het voorbije jaar, de besparingsresultaten van de voorgaande drie jaren en de maatregelen en innovaties die hieraan ten grondslag liggen. De prijs wordt uitgereikt aan het bedrijf dat de beste vorderingen heeft gemaakt op het gebied van deze energiebesparing.

De FTN Energieprijs is in het leven geroepen door het Ministerie van Economische Zaken, de branchevereniging FTN (Federatie Textielbeheer Nederland) en eenentwintig Nederlandse textielwasserijen die bij de Green Deal zijn aangesloten.

Op 16 november werd bekend wie de FTN Energieprijs 2017 heeft gewonnen.