De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om een leefbare, economische en vitale stad te zijn en blijven. Hierbij is het van belang dat de stad goed bereikbaar is en dat er voor de Rotterdammers gezonde lucht in de stad is. Een van de speerpunten hierbij is procesinnovatie in de duurzame bouwlogistiek.

“Rotterdam staat de komende jaren voor een enorme verdichtingsopgave in het stedelijk gebied”, stelt Pex Langenberg, wethouder mobiliteit en duurzaamheid bij de gemeente Rotterdam. “De komende jaren vinden er vele bouwprojecten plaats in de stad. Dit heeft grote impact op de bereikbaarheid van Rotterdam.” Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het bouwverkeer tot ruim 30% van het totale vrachtverkeer uitmaakt. Ook de gemiddelde beladingsgraad is erg laag, soms slechts 30%. “De beladingsgraad is dus ook iets om rekening mee te houden”, vervolgt Langenberg. “Er is dus nog veel winst te behalen in de bouwlogistiek door bij bouwprojecten meer rekening te houden met de bereikbaarheid van de stad en van eigen bouwprojecten.”

Procesinnovaties

Begin oktober ondertekende de gemeente Rotterdam met nog 21 partijen de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw. Hiermee wil de bouwsector kennis delen over slimme bouwlogistiek. Als de bouwlogistiek goed is georganiseerd, kan dat bijdragen aan verbetering van de verkeersdoorstroming op het wegennet, de beperking van bouwhinder voor de omgeving, de beperking van CO2-emissie en de verhoging van de veiligheid en besparing op grondstoffen. Langenberg: “Een belangrijke reden voor de gemeente Rotterdam om mee te doen aan deze Green Deal is het realiseren van procesinnovaties in de bouwlogistiek.” Aannemers, onderaannemers en leveranciers kunnen eerder en beter met elkaar communiceren en informatie uitwisselen en processen kunnen gestroomlijnder gaan verlopen.

Schone lucht en minder hinder

Inmiddels neemt de gemeente Rotterdam bouwlogistiek op als selectiecriterium in meerdere aanbestedingen. En ze heeft bouwlogistiek al in meerdere projecten toegepast. “Zoals in het project Heulweg dat nu loopt”, zegt Langenberg. “Ook gaan we het toepassen in het project Coolsingel dat op de rol staat. Nu zijn dit projecten die wij zelf op de markt zetten. Uiteraard willen we ook particuliere projecten van woningcorporaties en projectontwikkelaars oproepen om slimme en efficiënte bouwlogistiek in hun projecten te realiseren.” Dankzij participatie in de Green Deal hoeft de gemeente dit niet alleen op te pakken maar werkt hieraan samen met de Green Deal partners. “Als we met z’n allen kunnen zorgen voor minder transportbewegingen, zal dit resulteren in een betere bereikbaarheid, schonere lucht en minder hinder op en rond de bouwplaats en een besparing op grondstoffen. Dat is winst voor iedereen.”