Biobased economy is de overgang naar een economie die gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen (biomassa) zoals suikerbieten, maïs en reststromen uit de agrarische sector, in plaats van fossiele grondstoffen. De belangrijkste toepassingen zijn: chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, warmte en elektriciteit. Green Deals dragen o.a. bij aan het realiseren van een biobased economy door het tot stand brengen van nieuwe business cases en het wegnemen van knelpunten op het vlak van wet- en regelgeving. Bekijk hier de infographic.

  • 62 Biobased Economy Deals
  • 297 Deelnemende partijen
  • 25 Business cases in ontwikkeling

Green Deals:

DealID DealNaam
GD002 Biomassastromen (Platform Agro-Papier-Chemie)
GD003 Duurzame Energie Centrale
GD006 Energiebesparing Afvalverwerking
GD007 Energieverduurzaming Glastuinbouw
GD008 De Groene Zaak
GD010 De Meerlanden en SGN
GD013 Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven
GD014 Bio Energie Centrale (BEC) Essent
GD019 Green Environmental Technology
GD025 KLM
GD027 Duurzame Warmte uit Biomassa
GD032 Energieneutrale Zuivelketen
GD033 Groen Gas
GD034 Ontwikkeling Duurzame Producten met Platform Microbiologie
GD035 Duurzame Energie en Grondstoffen
GD041 Biobased Park Westland
GD042 Grasraffinage
GD045 Biogasproductie via Anaërobe Vergisting
GD048 Noord-Nederland
GD049 DE-on
GD050 Provincie Gelderland
GD052 Provincie Noord-Brabant
GD053 Provincie Overijssel
GD054 Provincie Zeeland
GD055 Provincie Zuid-Holland
GD056 Rotterdam Climate Initiative
GD057 Unie van Waterschappen
GD058 Netbeheer Nederland
GD059 Energie-Nederland
GD067 Nuttige Toepassing Resthout
GD069 Vogelwerende Teelt Olifantsgras
GD081 Alternatieve Grondstoffen voor Papierproductie
GD085 Verduurzamen Dierenbeschermingscentra
GD089 Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden
GD092 Insecten voor Feed, Food en Farma
GD094 Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel
GD095 Rietvergasser WKK Gerberakwekerij Zwarts
GD096 De Winst van Paardenmest
GD098 Van Covergisting Naar Mestvergisting
GD099 Bio Energiecentrale Maashorst
GD101 Biomassavergister Winterswijk
GD110 Dutch Grown Polymers
GD111 Stichting Noordzeeboerderij
GD112 Green Chemistry Campus
GD113 Biobased Innovations
GD114 Natural Plastics B.V.
GD115 Third Paradise
GD116 Nova Lignum
GD117 Kamer van Koophandel Noord Nederland
GD118 NRK Groen Certificaten
GD119 NRK Substitutie Gevaarlijke Stoffen
GD120 Stadsverwarming 2.0
GD128 Landgoed De Logt
GD135 Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht
GD137 Ja Natuurlijk
GD140 Groene Gevangenis Veenhuizen
GD141 Rapportage Duurzaamheid Vaste Biomassa voor Energie
GD153 Groen Bouwen
GD154 Biobased bouwen
GD156 Nederland Hotspot voor Circulaire Economie
GD157 Productie Bioplastics uit Groente-, Fruit- en Tuinafval
GD160 Grassen en gewassen