Doel van het beleid van de Rijksoverheid is het behouden van biodiversiteit in Nederland en een verminderde impact op de mondiale ecosystemen. Door meer bewustzijn te creëren over de diensten die ecosystemen kunnen leveren kan bijvoorbeeld het draagvlak voor het behouden van biodiversiteit vergroot worden. De directe bijdrage van Green Deals op het gebied van biodiversiteit bestaat vooral uit pilots met nieuwe businesscases en verdienmodellen. Biodiversiteit staat niet op zich, maar in verbinding met andere thema’s. Het is een dwarsdoorsnijdend thema, dat vaak zelf ook een verbindende functie heeft.  Bekijk hier de infographic.

  • 26 Biodiversiteit Deals
  • 167 Deelnemende partijen
  • 14 Nieuwe verdienmodellen en business cases

Green Deals:

DealID DealNaam
GD001 Groene Groei
GD009 De Kruideniergroep, CoP ‘Bedrijven en Biodiversiteit’
GD037 Natuurlijk Kapitaal
GD046 Gemeente Amsterdam
GD049 DE-on
GD065 Biodiversiteit en Economie
GD066 Tijdelijke Natuur
GD068 Veenvervanging
GD069 Vogelwerende Teelt Olifantsgras
GD070 Biomimicry
GD071 Biodiversiteit+ label
GD072 Producerend Landschap
GD073 Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur
GD074 Biodiversiteit Oosterschelde
GD075 Het Landgoedbedrijf
GD083 Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw i.o.
GD101 Biomassavergister Winterswijk
GD102 Blauwzaam Lint
GD103 Land van Bezinning Noord-Holland
GD104 Land van Bezinning Zuid-Holland
GD105 Uitbreiding Camping Zeeburg
GD106 Icoonproject Recreatie in de Uiterwaarden Midden-Nederland
GD107 Icoonproject Recreatiegebieden en Natuur Veluwe
GD108 Duurzaamheid Doorgrond
GD128 Landgoed De Logt
GD138 Icoonproject Landgoed Schöndeln
GD139 Het Pad
GD140 Groene Gevangenis Veenhuizen
GD148 Levende Duurzame Buitenruimtes
GD150 Bevorderen Duurzaam Bosbeheer
GD161 Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal
GD167 Groene Daken
GD171 Visserij voor een Schone Zee
GD172 Schone Stranden
GD175 Duurzaam Toerisme
GD176 Beter in het groen