Energiedeals richten zich zowel op energiebesparing als op duurzame energie. In de energiedeals wordt veel samengewerkt met industrie, agrarische sector en het MKB. Het gaat hier om samenwerking met individuele bedrijven maar ook om samenwerkingsprojecten in branches en/of ketens. Deals met individuele bedrijven zijn vooral gericht op het oplossen van technische of nanciële knelpunten. Een aantal andere deals zoekt vooral naar het creëren van randvoorwaarden (nancieel en/of organisatorisch) om energieprojecten te realiseren. Bekijk hier de infographic.

  • 105 Energie Deals
  • 688 Deelnemende partijen
  • 403 Bedrijven

Green Deals:

DealID DealNaam
GD001 Groene Groei
GD003 Duurzame Energie Centrale
GD005 Elektrisch Rijden
GD006 Energiebesparing Afvalverwerking
GD007 Energieverduurzaming Glastuinbouw
GD008 De Groene Zaak
GD010 De Meerlanden en SGN
GD012 Windenergie
GD013 Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven
GD014 Bio Energie Centrale (BEC) Essent
GD016 Decentrale duurzame energieopwekking
GD017 Geo Power Oudcamp e.a.
GD019 Green Environmental Technology
GD020 Zonne-energie
GD021 Vergroening MDI (polyurethaan) productie
GD022 Infrastructuur voor Elektrisch Vervoer
GD023 Bio-WKK en restwarmtebenutting
GD024 Materialen voor Energietoepassingen
GD025 KLM
GD026 Koppert Cress
GD027 Duurzame Warmte uit Biomassa
GD029 Energiebesparing bij het MKB
GD031 Nederlandse WindEnergie Associatie
GD032 Energieneutrale Zuivelketen
GD033 Groen Gas
GD035 Duurzame Energie en Grondstoffen
GD036 Warmtebenutting en Ontzwaveling
GD038 Smart Community voor Energiebesparing in Woningen
GD039 4D technologie Oppervlakteontwikkeling
GD040 Energiebesparing
GD041 Biobased Park Westland
GD042 Grasraffinage
GD043 Restwarmtebenutting
GD044 Strategische energie-efficiency verbeteringen
GD045 Biogasproductie via Anaërobe Vergisting
GD046 Gemeente Amsterdam
GD047 Nieuw Financieringsmodel voor Zonnepanelen
GD048 Noord-Nederland
GD049 DE-on
GD050 Provincie Gelderland
GD051 Provincie Limburg
GD052 Provincie Noord-Brabant
GD053 Provincie Overijssel
GD054 Provincie Zeeland
GD055 Provincie Zuid-Holland
GD056 Rotterdam Climate Initiative
GD057 Unie van Waterschappen
GD058 Netbeheer Nederland
GD059 Energie-Nederland
GD060 Amsterdam: Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat
GD061 Den Bosch: De Slimme Buurt
GD062 Groningen: Slim Wonen met Energie
GD063 Haarlem: De Haarlemse Methode
GD064 Rotterdam: Duurzame daden
GD067 Nuttige Toepassing Resthout
GD069 Vogelwerende Teelt Olifantsgras
GD077 Verduurzaming Zwembaden
GD079 Aedes Zonnepanelen voor Asbestdaken
GD080 LTO – Zonnepanelen voor Asbestdaken
GD084 Milieuprestatieberekening van gebouwen
GD085 Verduurzamen Dierenbeschermingscentra
GD088 Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing
GD089 Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden
GD092 Insecten voor Feed, Food en Farma
GD093 Driekwart Duurzame Koffie in Nederland in 2015
GD094 Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel
GD095 Rietvergasser WKK Gerberakwekerij Zwarts
GD096 De Winst van Paardenmest
GD097 Investeren in Duurzame Varkenshouderij
GD098 Van Covergisting Naar Mestvergisting
GD099 Bio Energiecentrale Maashorst
GD101 Biomassavergister Winterswijk
GD107 Icoonproject Recreatiegebieden en Natuur Veluwe
GD111 Stichting Noordzeeboerderij
GD115 Third Paradise
GD116 Nova Lignum
GD117 Kamer van Koophandel Noord Nederland
GD120 Stadsverwarming 2.0
GD121 Windplan Wieringermeer
GD122 Energieconvenanten 1, 2 en 3 op Weg naar een Energieneutrale Regio
GD123 Businesscase Zonnig Laden
GD124 LNG: Rijn en Wadden
GD126 Utrechtse Energie!
GD127 Gelijkspanning Haarlemmermeer
GD128 Landgoed De Logt
GD129 Solar Energy Application Centre
GD130 Nijmegen
GD133 Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen industrie
GD135 Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht
GD136 Textielservice industrie zet in op energie efficiëntie
GD137 Ja Natuurlijk
GD140 Groene Gevangenis Veenhuizen
GD141 Rapportage Duurzaamheid Vaste Biomassa voor Energie
GD142 Duurzame Inzameling Textiel
GD144 Kennisplatform Duurzaam Spoor
GD145 Teruglevering van Remenergie
GD151 De Groene Grachten
GD152 Financiering duurzame energieprojecten
GD153 Groen Bouwen
GD155 Smart energy cities
GD160 Grassen en gewassen
GD163 CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland
GD165 Trias onderzoeksboring Westland
GD169 Verduurzaming Scholen
GD173 Zero Emission Stadslogistiek