Doel van het grondstoffenbeleid van de Rijksoverheid is om slimmer, efficiënter en zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen en te streven naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. Bekijk hier de infographic.

  • 54 Grondstoffen Deals
  • 364 Deelnemende partijen
  • 151 Bedrijven

Green Deals:

DealID DealNaam
GD001 Groene Groei
GD002 Biomassastromen (Platform Agro-Papier-Chemie)
GD006 Energiebesparing Afvalverwerking
GD011 Duurzame Verwerking Tapijtstromen
GD027 Duurzame Warmte uit Biomassa
GD028 Gescheiden Afval Inzameling
GD030 Verduurzaming Betonketen
GD034 Ontwikkeling Duurzame Producten met Platform Microbiologie
GD041 Biobased Park Westland
GD048 Noord-Nederland
GD052 Provincie Noord-Brabant
GD054 Provincie Zeeland
GD055 Provincie Zuid-Holland
GD056 Rotterdam Climate Initiative
GD057 Unie van Waterschappen
GD069 Vogelwerende Teelt Olifantsgras
GD076 Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen
GD077 Verduurzaming Zwembaden
GD081 Alternatieve Grondstoffen voor Papierproductie
GD084 Milieuprestatieberekening van gebouwen
GD087 Duurzame Geleiderail
GD092 Insecten voor Feed, Food en Farma
GD094 Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel
GD096 De Winst van Paardenmest
GD109 Duurzaamheidslabel voor de Buitenruimte
GD110 Dutch Grown Polymers
GD111 Stichting Noordzeeboerderij
GD112 Green Chemistry Campus
GD113 Biobased Innovations
GD114 Natural Plastics B.V.
GD116 Nova Lignum
GD117 Kamer van Koophandel Noord Nederland
GD118 NRK Groen Certificaten
GD119 NRK Substitutie Gevaarlijke Stoffen
GD131 Turntoo
GD137 Ja Natuurlijk
GD142 Duurzame Inzameling Textiel
GD147 Inzameling, demontage en recycling van bromfietsen en snorfietsen
GD148 Levende Duurzame Buitenruimtes
GD149 Aanpak Duurzame Grond-Weg-Waterbouw
GD150 Bevorderen Duurzaam Bosbeheer
GD153 Groen Bouwen
GD154 Biobased bouwen
GD156 Nederland Hotspot voor Circulaire Economie
GD157 Productie Bioplastics uit Groente-, Fruit- en Tuinafval
GD158 Fair meter
GD159 Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten
GD160 Grassen en gewassen
GD166 Scheepsafvalketen
GD168 Cirkelstad
GD170 Take Back Chemicals
GD171 Visserij voor een Schone Zee
GD172 Schone Stranden
GD174 Grondstoffen Waterschappen