Het klimaatbeleid van het kabinet is gericht op het bereiken van de EU-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgas te beperken. Met name de Green Deals gericht op duurzame energie en op energiebe­sparing, dragen daaraan bij. Deze zouden dus ook het label ‘klimaat’ kunnen krijgen. Deze deals zijn terug te vinden onder het thema ‘energie’. Ook de Green Deal LNG: Rijn en Wadden – opgenomen bij het thema ‘mobiliteit’ – draagt bij aan klimaatdoelen. Deze deal is gericht op het stimuleren van de inzet van schone, zuinige en stille LNG voor zwaar transport (binnenvaart, zeevaart, visserij en trucks).

Green Deals:

DealID DealNaam
GD024 Materialen voor Energietoepassingen
GD048 Noord-Nederland
GD049 DE-on
GD054 Provincie Zeeland
GD055 Provincie Zuid-Holland
GD059 Energie-Nederland
GD074 Biodiversiteit Oosterschelde
GD078 Regionale Samenwerking
GD124 LNG: Rijn en Wadden
GD135 Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht
GD146 Fiets in het woon-werkverkeer
GD162 CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten
GD173 Zero Emission Stadslogistiek