In het Energieakkoord, deel transport, zet de mobiliteitssector in op meer duurzame brandstoffen en op eefficiëntere voertuigen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen, verbetering van de luchtkwaliteit.

Andere sporen in het mobiliteitsbeleid zijn: het efficiënter (beter) benutten van beschikbare infracapaciteit en het wijzigen van vervoerstromen (modal shift), bijvoorbeeld van wegtransport naar transport over spoor en water. Hiermee wordt tevens de bereikbaarheid verbeterd.

Bekijk hier de infographic.

  • 31 Mobiliteits Deals
  • 187 Deelnemende partijen
  • 20 Deals op gebied elektisch vervoer

Green Deals:

DealID DealNaam
GD005 Elektrisch Rijden
GD006 Energiebesparing Afvalverwerking
GD013 Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven
GD022 Infrastructuur voor Elektrisch Vervoer
GD024 Materialen voor Energietoepassingen
GD025 KLM
GD046 Gemeente Amsterdam
GD048 Noord-Nederland
GD049 DE-on
GD050 Provincie Gelderland
GD052 Provincie Noord-Brabant
GD053 Provincie Overijssel
GD054 Provincie Zeeland
GD056 Rotterdam Climate Initiative
GD058 Netbeheer Nederland
GD059 Energie-Nederland
GD093 Driekwart Duurzame Koffie in Nederland in 2015
GD123 Businesscase Zonnig Laden
GD125 “Tussen Fiets en Auto”
GD126 Utrechtse Energie!
GD127 Gelijkspanning Haarlemmermeer
GD132 Metropoolregio Amsterdam Elektrisch
GD134 Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB
GD135 Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht
GD136 Textielservice industrie zet in op energie efficiëntie
GD137 Ja Natuurlijk
GD143 Zero Emissie Busvervoer
GD144 Kennisplatform Duurzaam Spoor
GD145 Teruglevering van Remenergie
GD146 Fiets in het woon-werkverkeer
GD173 Zero Emission Stadslogistiek