Bij het verduurzamen van de voedselproductie wordt ingezet op vele onderdelen van de productieketen. Het gaat bijvoorbeeld om de benuing van energie, gewasbeschermingsmiddelen, mest- en reststoen, maar ook om het ontwikkelen van nieuwe producten en productiemethoden. Daarbij rekening houdend met milieurandvoorwaarden, zonder af te doen aan voedselveiligheid. Green Deals dragen bij aan het realiseren van een duurzame economie en verduurzaming van voedsel. Bekijk hier de infographic.

  • 32 Voedsel Deals
  • 138 Deelnemende partijen
  • 9 Subthema’s

Green Deals:

DealID DealNaam
GD007 Energieverduurzaming Glastuinbouw
GD010 De Meerlanden en SGN
GD017 Geo Power Oudcamp e.a.
GD019 Green Environmental Technology
GD026 Koppert Cress
GD027 Duurzame Warmte uit Biomassa
GD032 Energieneutrale Zuivelketen
GD034 Ontwikkeling Duurzame Producten met Platform Microbiologie
GD035 Duurzame Energie en Grondstoffen
GD045 Biogasproductie via Anaërobe Vergisting
GD049 DE-on
GD071 Biodiversiteit+ label
GD072 Producerend Landschap
GD073 Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur
GD074 Biodiversiteit Oosterschelde
GD083 Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw i.o.
GD090 Wingssprayer
GD091 Schoon Water Nederland
GD092 Insecten voor Feed, Food en Farma
GD093 Driekwart Duurzame Koffie in Nederland in 2015
GD094 Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel
GD095 Rietvergasser WKK Gerberakwekerij Zwarts
GD096 De Winst van Paardenmest
GD097 Investeren in Duurzame Varkenshouderij
GD098 Van Covergisting Naar Mestvergisting
GD099 Bio Energiecentrale Maashorst
GD100 Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!
GD108 Duurzaamheid Doorgrond
GD111 Stichting Noordzeeboerderij
GD138 Icoonproject Landgoed Schöndeln
GD163 CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland
GD164 Groene Gewasbeschermingsmiddelen