Water

Het kabinet wil de sterke uitgangspositie van de Nederlandse watersector uitbouwen door samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid in het kader van de Topsectoren aanpak te stimuleren. De Topsector Water bestaat uit drie deelgebieden, namelijk deltatechnologie, maritieme technologie en watertechnologie. Het economisch doel van Topsector Water is het verdubbelen van de toegevoegde waarde van de sector. Daarnaast vervult deze topsector een belangrijke rol in de maatschappelijke opgave op het gebied van onder andere waterveiligheid en de duurzame beschikbaarheid van voldoende drink- en proceswater. Vanuit de sterke kennispositie van de watersector kan Nederland internationaal een leidende rol spelen in het oplossen van (maatschappelijke) water- en klimaatvraagstukken.

Klik hier voor een infographic over de Water deals.

Green Deals:

DealID DealNaam
GD031 Nederlandse WindEnergie Associatie
GD048 Noord-Nederland
GD052 Provincie Noord-Brabant
GD054 Provincie Zeeland
GD055 Provincie Zuid-Holland
GD074 Biodiversiteit Oosterschelde
GD082 Friese Waterketen
GD086 Waterhouderij
GD090 Wingssprayer
GD091 Schoon Water Nederland
GD124 LNG: Rijn en Wadden
GD171 Visserij voor een Schone Zee
GD186 Duurzaam Stortbeheer
GD188 Recreatie
GD189 Gebruik van gewasbeschermings middelen op sportvelden
GD190 Nederland op Weg naar Duurzame Zorg
GD195 Energie Unie van Waterschappen – Rijk
GD200 Groene Daken fase 2
GD204 The Green Village
Terug