Ook in België krijgen de Green Deals voet aan de grond. Vorig jaar participeerde Vlaanderen al in de Green Deal North Sea Resources Roundabout, in maart werd de eerste Vlaamse Green Deal Gedeelde Mobiliteit ondertekend en op 8 juni vond de kick off plaats van de Green Deal Circulair Aankopen.

De eerste Vlaamse Green Deal werd dit voorjaar ondertekend door de ministers Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw), Ben Weyts (Mobiliteit) en Bart Tommelein (Financiën en Energie). Met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift werkt de Vlaamse overheid samen in de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen. De bedoeling is om mensen warm te maken voor ‘gedeelde mobiliteit’. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.

Circulair Aankopen

Onlangs zag de Green Deal Circulair Aankopen het licht. Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. “Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor die verandering”, staat op de website. Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties circulaire producten en diensten een boost geven. Daarom werkt Vlaanderen Circulair in 2017, in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu aan de Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen. De bedoeling van de partners is om binnen twee jaar meer dan 100 circulaire aankoopprojecten te realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.

Meer Green Deals

De Green Deals in Vlaanderen zijn geschoeid op Nederlandse leest. Ook onze zuiderburen willen duurzame initiatieven uit de samenleving stimuleren en hebben een loket geopend waar geïnteresseerden met vragen terecht kunnen.