In de voortgangsrapportage “Green Deals in Beeld” vindt u actuele informatie over de 185 Green Deals die de overheid tot en met medio 2015 heeft gesloten met ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Sindsdien zijn er 8 nieuwe Green Deals tot stand gekomen.

De voortgang van de deals wordt met behulp van infographics weergegeven. Dit geeft een aanprekend en zichtbaar beeld van de voortgang in een compacte vorm. Naast de infographics over de voortgang zijn er ook inspiratievoorbeelden gemaakt van negen Green Deals. Deze voorbeelden geven een beeld van individuele deals binnen de thema’s bouw, voedsel, energie, mobiliteit, biodiversiteit, biobased economy en grondstoffen, circulaire economie en water. Daarbij wordt ook ingezoomd op de lessen die anderen van deze deals kunnen leren.

U vindt de voortgangsrapportage 2011-2015 hier.