Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Cirkelstad

Samenvatting Green Deal 168

In 2006 startte het eerste Cirkelstadproject in Rotterdam. In dat project werd veel ervaring opgedaan met hoogwaardig hergebruik en recycling van bouwafval, en het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om navolging te geven aan dit project werd de Green Deal Cirkelstad gesloten. Ambitie was om in Nederland vijf nieuwe Cirkelsteden ontwikkelen.
Bijna 95 % van het bouwafval in Nederland wordt gerecycled. Waarin Cirkelstad zich onderscheidt is dat afval zijn waarde blijft houden en dat materialen minimaal op hetzelfde niveau een nieuw leven krijgen.
Cirkelstad is een totaalconcept. De partners staan garant voor het sluiten van de materialenkringloop, maar zij leiden ook mensen op en creëren werkgelegenheid. De belangstelling voor deelname aan de Green Deal was al bij aanvang groot. Voorwaarde om mee te doen was dat er een concreet project in beeld was.
De Green Deal Cirkelstad sluit aan bij de ambities van de rijksoverheid: de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met betrekking tot materiaalkringlopen in de bouwsector ondersteunen.

Resultaten

In 2016 waren naast Rotterdam ook Amsterdam, Drechtsteden, Utrecht en Den Haag actief als Cirkelstad. Bij afronding van de Green Deal zijn er nieuwe groeiambities geformuleerd voor de periode 2017-2020 en is het netwerk verder uitgebouwd. Eind 2019 wordt er in 24 Cirkelsteden gewerkt aan circulair en inclusief bouwen.
Alle informatie over Cirkelstad is hier te vinden: Cirkelstad

 

Website

Cirkelstad

Downloads