Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder, schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

Nieuws

De Green Deal Biobased producten voor de openbare ruimte nadert haar afronding. Vincent van Rijsewijk en Bert van Vuuren waren de enthousiaste trekkers van de deal.