Contact

Vragen, opmerkingen en/of suggesties over de werking van deze Green Deals website zijn van harte welkom.

U kunt uw vragen, opmerkingen en/of suggesties per mail sturen naar info@greendeals.nl.

Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden? Neem dan contact op met de afdeling Klantcontact van RVO.nl. Meer informatie hierover vindt u op deze site onder ‘Een Green Deal aanmelden’.

De Green Deal aanpak is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de ministeries bij de uitvoering hiervan.