Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Contact

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de uitvoering van de Green Deal aanpak.

Vragen en opmerking kunt u sturen naar info@greendeals.nl.

Green Deal aanmelden

Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden? Ga hiervoor naar de aanmeldpagina.