Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Aanpak

Met de Green Deal geeft de Rijksoverheid sinds 2011 ruimte aan vernieuwende duurzame initiatieven uit de samenleving. Bij de uitvoering daarvan lopen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers soms tegen drempels aan.

In een Green Deal kan het Rijk helpen bij het wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving, het creëren van nieuwe markten, kennisdeling of het toegankelijk maken van netwerken. Met onderlinge afspraken werken deelnemers aan concrete resultaten, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Green Deals inspireren anderen en maken de weg vrij voor toekomstige duurzame initiatieven. Zo maken ze impact. De Green Deals duren gemiddeld 2 tot 3 jaar. Inmiddels zijn er meer dan 235 Green Deals gesloten met meer dan 1800 partijen.

U kunt uw duurzame initiatief op elk moment aanmelden.

Download de Green Deal-folder voor meer informatie.

Europese Green Deal

De Nederlandse Green Deal aanpak staat los van de Europese Green Deal. De Europese Green Deal is in december 2019 door de Europese Commissie gestart en bevat beleidsinitiatieven die de EU helpen met de groene transitie, waarbij klimaatneutraliteit in 2050 het einddoel is. De nauw verweven thema’s hierbij zijn klimaat, milieu, energie, vervoer, industrie, landbouw en duurzame financiering.