Over ons

Nederland kiest voor groene groei. Economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Het kabinet geeft met de Green Deal-aanpak ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het wil daarmee de transitie naar een duurzame economie versnellen. De Nederlandse Green Deal verschilt van de Europese Green Deal.

Europese Green Deal

Sinds 2019 jaar is er een Europese Groene Deal. Er is geen directe relatie tussen beide. De Europese Groene Deal is een routekaart om de economie van de EU te verduurzamen en heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, hetgeen ook het doel is van de Europese Commissie.
Kijk voor meer informatie: Een Europese Green Deal | Europese Commissie

Hoe werkt een Green Deal?

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, mede-overheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

 • wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving
 • toegankelijk maken van netwerken
 • ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt
 • inbrengen van kennis

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. De centrale thema’s zijn:

 • energie
 • voedsel
 • water
 • grondstoffen
 • biodiversiteit
 • mobiliteit
 • biobased economy
 • klimaat
 • bouw

Green Deal aanmelden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de uitvoering van Green Deals.

U kunt als bedrijf, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid het hele jaar door uw duurzame initiatief aanmelden. Als eerste stap neemt u telefonisch contact op met RVO.nl. Via RVO.nl krijgt u een link naar een formulier. Hiermee kunt u uw initiatief aanmelden.