Sinds de start in 2011 zijn meer dan 200 Green Deals getekend. Voor elke deal is er een webpagina gemaakt. Op deze pagina staat wat de deal inhoudt, welke partijen er aan meedoen en welke afspraken er zijn gemaakt. Ook vindt u op deze webpagina’s de getekende overeenkomsten, samenvattingen daarvan en andere relevante informatie over deze Green Deals.

Lees meer

De Green Deals zijn opgedeeld in thema’s. Hieronder vindt u de link naar de verschillende thema’s. U kunt lezen wat de thema’s inhouden en welke deals in het betreffende thema zijn ingedeeld. U kunt bij elke deal vervolgens doorklikken naar een pagina waar u meer informatie over de Green Deal vindt.

Naar de thema's

Van een aantal Green Deals zijn inspiratiekaarten gemaakt. De inspiratiekaarten geven een beeld van individuele deals binnen de negen Green Deal thema’s. Daarbij wordt ook ingezoomd op de lessen die anderen van deze deals kunnen leren.

Lees meer

Sinds de start in 2011 zijn meer dan 180 Green Deals afgesloten. In de rapportage ‘Green Deals in beeld’ is de voortgang in beeld gebracht van de 176 Green Deals die in de periode 2011-2014 zijn afgesloten. Met behulp van infographics is de voortgang weergegeven, met een aansprekend en zichtbaar beeld van de resultaten in compacte vorm.

Lees meer

Ondernemers die duurzame initiatieven nemen, kunnen zich laten inspireren door de Green Deals. Deze afspraken tussen Rijksoverheid en bedrijven zijn ingetekend op een Google-map. Hierdoor kunnen ondernemers zien welke Green Deals in de buurt van hun bedrijf zijn afgesloten. Wie een steuntje in de rug zoekt voor een duurzame ontwikkeling die hij in gang heeft gezet, vindt zo gemakkelijk de weg en kan zich aansluiten bij een al bestaande Green Deal of nieuwe aanvragen.

Naar de kaart