naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Koffiepads en theezakjes bij het gft

In Nederland wordt meerdere keren per dag koffie en thee gedronken. Volgens het Nationaal Koffie- en Theeonderzoek (2020) wordt voor een kopje koffie vaak een koffiezetapparaat met filterpads gebruikt. Voor een kopje thee wordt nog het vaakst het traditionele theezakje gebruikt. Na gebruik mogen de pad en het zakje niet weggegooid worden in de groene bak. Dit komt omdat een groot marktaandeel van theezakjes en koffiepads bestaat uit (deels) niet-composteerbare materialen. Om vervuiling van de gft-afvalstroom te voorkomen is besloten geen theezakjes en koffiepads toe te staan bij het groene afval. Dit staat beschreven op de wel/niet lijst gft. Met de Green Deal ‘Koffiepads en theezakjes bij het gft’ willen de aangesloten partijen hier verandering in brengen.

Het produceren van theezakjes en koffiepads die wel bij het gft-afval mogen, is geheel in lijn met de doelstellingen van nationaal programma Nederland Circulair in 2050: minder restafval; méér en schoner compost. Met deze Green Deal kunnen de partijen ervoor zorgen dat composteerbare theezakjes en koffiepads de nieuwe norm wordt.

Doel

Met deze Green Deal hebben de partners drie doelen:

  1. In de loop van 2021 is ten minste 75% van de totale potentiële impact op de Nederlandse markt aangeboden koffiepads en theezakjes composteerbaar, zodat het bij het gft-afval kan.
  2. Als de aangesloten bedrijven aantonen dat zij gezamenlijk de hiervoor genoemde 75% hebben behaald, worden de koffiepads en theezakjes van de niet- naar de wel-kant verplaatst op de wel/niet lijst gft.
  3. Zo veel mogelijk in Nederland opererende bedrijven zijn overgestapt op composteerbare koffiepads en theezakjes voor de Nederlandse markt. Daarnaast spant de branchevereniging Koffie & Thee Nederland zich ook in om andere relevante brancheverenigingen in Europa te overtuigen van het belang van het doel van deze Green Deal.

Zodra de koffiepads en theezakjes op de wel-kant staan van de wel/niet lijst gft, wordt gedurende de resterende looptijd van de Green Deal het aandeel composteerbare koffiepads en theezakjes gemonitord. Dit betekent een potentiële toevoeging van circa 88 miljoen kilo compost op jaarbasis.

Lees het nieuwsbericht 'Landelijke overstap naar composteerbare koffiepads en theezakjes'.

Downloads