Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Koffiepads en theezakjes bij het gft

In Nederland wordt meerdere keren per dag koffie en thee gedronken. Volgens het Nationaal Koffie- en Theeonderzoek (2020) wordt voor een kopje koffie vaak een koffiezetapparaat met filterpads gebruikt. Voor een kop thee gebruiken we nog het vaakst het traditionele theezakje. Na gebruik mogen de pad en het zakje niet in de groene bak worden weggegooid. Dit komt omdat een groot marktaandeel van theezakjes en koffiepads bestaat uit (deels) niet-composteerbare materialen. Om vervuiling van de gft-afvalstroom te voorkomen is besloten geen theezakjes en koffiepads toe te staan bij het groene afval. Dit staat beschreven op de wel/niet lijst gft. Met de Green Deal ‘Koffiepads en theezakjes bij het gft’ willen de aangesloten partijen hier verandering in brengen.

Het produceren van theezakjes en koffiepads die wel bij het gft-afval mogen is in lijn met de doelstellingen van het nationaal programma Nederland Circulair in 2050: minder restafval; meer en schoner compost. Met deze Green Deal kunnen de partners er samen voor zorgen dat composteerbare theezakjes en koffiepads de nieuwe norm wordt.

Doel

Met deze Green Deal hebben de partners 3 doelen:

  1. In de loop van 2021 is ten minste 75% van de totale potentiële impact op de Nederlandse markt aangeboden koffiepads en theezakjes composteerbaar, zodat het bij het gft-afval kan.
  2. Als de aangesloten organisaties aantonen dat zij gezamenlijk de hiervoor genoemde 75% hebben behaald, worden de koffiepads en theezakjes van de niet- naar de wel-kant verplaatst op de wel/niet lijst gft.
  3. Zoveel mogelijk in Nederland opererende organisaties stappen over op composteerbare koffiepads en theezakjes voor de Nederlandse markt. Daarnaast spant de branchevereniging Koffie & Thee Nederland zich in om andere relevante brancheverenigingen in Europa te overtuigen van het belang van deze Green Deal.

Zodra de koffiepads en theezakjes op de wel-kant staan van de wel/niet lijst gft, wordt tijdens de resterende looptijd van de Green Deal het aandeel composteerbare koffiepads en theezakjes gemonitord. Dit betekent een mogelijke toevoeging van ongeveer 88 miljoen kilo compost op jaarbasis.

Resultaten

Vanaf 1 januari 2023 mogen alle koffiepads en theezakjes bij het groente- fruit- en tuinafval (gft). De doelen zijn ruimschoots behaald: 93% van de theezakjes is composteerbaar en bijna 97% van alle koffiepads. Dit blijkt uit een onafhankelijke steekproef die Rijkswaterstaat liet uitvoeren in de supermarkten. De ambitie is dat uiteindelijk alle in Nederland opererende organisaties overstappen op composteerbare koffiepads en theezakjes. Het scheiden van koffiepads en theezakjes via het gft-afval levert op jaarbasis zo’n 88 miljoen kilo extra compost op.

Koffiecapsules (cups) zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze Green Deal. Deze horen bij het restafval omdat ze niet of onvoldoende afbreken in de composteerinstallaties. De leden van Koffie & Thee Nederland werken aan een plan om alle aluminium en plastic koffiecups in Nederland via de huishoudelijke afvalstromen te kunnen inzamelen, sorteren en recyclen.

De Green Deal is een mooi voorbeeld van hoe ketensamenwerking tot verduurzaming van producten kan leiden. Op de Global Recycling Day op 18 maart is de Green Deal uitgeroepen tot winnaar van de Recycling Heroes award 2023.

Meer weten

Nieuwe deal: landelijke overstap naar composteerbare koffiepads en theezakjes
Koffiepads en theezakjes nu ook bij het gft
Green Deal Koffiepads en theezakjes bij het gft wint Recycling Heroes award

Downloads