Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Eiwitrijke gewassen

Samenvatting Green Deal

Om in de behoefte aan plantaardig eiwit te voorzien wil de Europese Unie minder afhankelijk worden van de import van (deels niet-duurzame) eiwitrijke gewassen als soja, kikkererwten en kidneybonen. De Europese Unie wil op dit gebied zelfvoorzienend worden.

In december 2020 presenteerde de minister van LNV de Nationale Eiwitstrategie (NES). De NES heeft als doel om de komende 5 tot 10 jaar de nationale zelfvoorzieningsgraad van nieuwe en plantaardige eiwitten te vergroten. Dit moet gebeuren op een duurzame manier die bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en omgeving. De Green Deal Eiwitrijke gewassen is een directe uitwerking van de NES.

Stimuleren van Nederlandse eiwitrijke gewassen

De Green Deal geeft invulling aan het eerste spoor van de NES: ‘het stimuleren van de teelt van typische Nederlandse eiwitrijke gewassen. In de komende 5 tot 10 jaar heeft de Green Deal Eiwitrijke gewassen meerdere doelen:

  • Nederland meer zelfvoorzienend maken in nieuwe en plantaardige eiwitten
  • Een gezond verdienmodel creëren voor meer Nederlandse telers van eiwitrijke gewassen
  • De verkoop van levensmiddelen met in Nederland geteelde eiwitten vergroten
  • Een groter aandeel van in Nederland geteelde plantaardige eiwitten in levensmiddelen
  • Een goede samenwerking in de hele keten. Circulariteit is hierbij het uitgangspunt.

Beoogde resultaten

De deelnemende partijen zijn het er over eens dat de Deal succesvol is uitgevoerd wanneer de volgende resultaten zijn behaald:

  • Creatie van meerwaarde voor plantaardige eiwitten van eigen bodem (voor teler, veredelaar, verwerker, consument en overheid)
  • Een zo groot mogelijke tegemoetkoming aan de groeiende vraag naar plantaardig voedsel en stimulering van het aanbod producten met vlinderbloemigen en andere eiwitrijke gewassen van Nederlandse bodem
  • Financieel aantrekkelijkere teelt van stikstofbinders in het bouwplan voor Nederlandse telers
  • Meer zelfvoorzienendheid in plantaardige eiwit én meerwaarde voor de samenleving door bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek, een betere bodem, grotere biodiversiteit en gezondere voeding.

56 deelnemende partijen

Niet vaak wordt er met zoveel partners in een Green Deal samengewerkt. 56 partijen uit de gehele keten zijn aangesloten: van veredelaar en telers tot en met verwerkers en detailhandel. Via de afspraken in de Green Deal werken deze partijen in wisselende samenstelling aan de realisatie van beschreven inzet en activiteiten. De Green Deal loopt tot 14 juli 2025.

 

 

Downloads