Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Aquathermie

Nederland is bezig om de gebouwde omgeving in te richten op een CO2-arme toekomst. Hiervoor zullen alternatieve energie- en warmtebronnen nodig zijn. Het watersysteem (oppervlakte-, drink-, afval- en rioolwater) blijkt een grote bron van warmte en koude te zijn.

Bij de start van de Green Deal was bekend dat aquathermie, thermische energie uit oppervlakte-, afval- en drinkwater grote potentie heeft om de gebouwde omgeving te verwarmen en te koelen. De partijen:

  • deelden kennis en ervaringen over aquathermie;
  • leverden een actieve bijdrage bij het opstellen van de kennis- en innovatieagenda in het kader van het programma Aquathermie en droegen zo mogelijk actief bij aan het tot uitvoering brengen van die agenda;
  • brachten nieuwe initiatieven voor aquathermie onder de aandacht;
  • deelden best practices op het gebied van de governance, financiering en organisatie uit de praktijk van aquathermie;
  • namen actief deel aan de jaarlijkse werkgroepen die door het programmabureau Aquathermie werden ingesteld.
  • Stelden een concrete bijdrage, financieel of in natura beschikbaar voor de uitvoering van deze Green Deal, het daarbij behorende programma Aquathermie en de werkzaamheden van het programmabureau Aquathermie.

Resultaten

Door alle inzet is de bekendheid met aquathermie toegenomen. Deze duurzame bron voor verwarmen en koelen wordt al toegepast in tal van (nieuwbouw)projecten. Ook is, mede door de inzet van het Netwerk Aquathermie, in het huidige regeerakkoord opgenomen als een van de belangrijke duurzame warmtebronnen voor de toekomst.

Voor de volgende fase is de ambitie om in 2030 meer dan 200.000 woningeenheden te verwarmen en te koelen met aquathermie. Het programmaplan hiervoor is ontwikkeling. Aquathermie stroomt door.

Lees het nieuwsbericht 'Netwerk Aquathermie met nieuwe kennis klaar voor de toekomst' van 30 mei 2022.

Downloads