Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Netwerk Aquathermie met nieuwe kennis klaar voor de toekomst

Woningen
Nieuws |

Tijdens het Netwerk Aquathermie (NAT) Festival ‘Aquathermie stroomt door’ op 12 mei 20222 is de Green Deal Aquathermie op feestelijke wijze afgerond. Het festival is hiermee het schakelpunt tussen het einde van de Green Deal Aquathermie en de start van een nieuwe periode.

In drie jaar tijd heeft het Netwerkbureau Aquathermie, de uitvoeringsorganisatie van de Green Deal, samen met de partijen en partners veel bereikt. Bij de start van de Green Deal in 2019 was al bekend dat aquathermie, thermische energie uit oppervlakte-, afval- en drinkwater, grote potentie heeft om de gebouwde omgeving te verwarmen en te koelen. Veertig partijen verbonden zich toen aan het doel de mogelijkheden van aquathermie verder in kaart te brengen om zo de warmtetransitie te versnellen. Het netwerk is inmiddels gegroeid tot 60 organisaties die hun inbreng leveren op het gebied van onderzoek, het verkennen van bestuursvormen en het delen van praktijkkennis.

Opening NAT-festival

Kansrijke optie

Door alle inzet is de bekendheid met aquathermie enorm toegenomen: aquathermie is gegroeid van onbekende bron naar kansrijke optie. Deze duurzame bron voor verwarmen en koelen wordt al toegepast veel, meestal kleinschalige (nieuwbouw)projecten. Mede door de inzet van NAT is aquathermie in het huidige regeerakkoord opgenomen als een van de belangrijke duurzame warmtebronnen voor de toekomst. Dit motiveert het netwerk om aquathermie op grotere schaal uit te zetten.

Veel woningen

Aquathermie is toe aan een volgende fase. De ambitie is om in 2030 meer dan 200.000 woningeenheden te verwarmen en te koelen met aquathermie. Het programmaplan hiervoor is in ontwikkeling. Om versnelling en opschaling van projecten te realiseren staan we nog voor een aantal uitdagingen, zoals het creëren van een gelijk speelveld voor deze techniek. De ontwikkeling van een marktsector zal de realisatie van projecten verder versnellen, zodat aquathermie bijdraagt aan het behalen van landelijke klimaatdoelstellingen.