naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Circulaire Festivals

Nederland wil in 2050 een economie hebben die volledig circulair functioneert. Afval moet worden voorkomen, eindige voorraden moeten beter worden beheerd en hernieuwbare hulpbronnen zo vaak mogelijk ingezet. De Nederlandse overheid streeft er zo naar het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% te verminderen en in 2050 met 100%.

Festivals zijn de afgelopen tien jaar steeds populairder geworden. In het afgelopen jaar vonden in Europa zo'n 25.000 festivals plaats, die meer dan 500 miljoen bezoekers trokken. Dit biedt mogelijkheden om het gedrag van bezoekers te beïnvloeden en hen te inspireren om zich thuis meer circulair te gedragen.

Festivals kunnen hun milieueffect verminderen door zorgvuldige keuzes te maken in locatie, toegankelijkheid, vervoer, catering en stroomvoorziening. Dat heeft een positieve invloed op het milieu en de CO2-uitstoot, en vermindert de impact op het gebruik van land en water. Door hun creatieve ondernemerschap, afgebakende terreinen en tijdelijke aard kunnen festivals ook een microkosmos voor circulaire innovaties en experimenten zijn.

Festivals hebben een brede invloed binnen hun toeleveringsketen, door de samenwerking met leveranciers en aannemers. De festivalorganisaties zijn zich steeds bewuster van de noodzaak om duurzamer te worden en nemen maatregelen om bijvoorbeeld bewust in te kopen, zuinig om te gaan met materialen en zwerfafval te voorkomen.

Festivals kunnen als model voor steden dienen. In korte tijd moeten ze in alle basisbehoeften voorzien. Daardoor kan men inzichten verwerven die nodig zijn om veelbelovende circulaire interventies verder te onderzoeken, ermee te experimenteren en deze te verbeteren. Het weghalen van belemmeringen biedt de mogelijkheid om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

De Green Deal Circulaire Festivals bouwt voort op de Nederlandse Green Deal Afvalvrije Festivals. Die streefde naar vermindering van de hoeveelheid afval op festivals en betere gescheiden inzameling en recycling. De Green Deal Circulaire Festivals heeft een bredere reikwijdte, streeft naar circulariteit voor een breed scala aan thema's en faciliteert samenwerking op Europese schaal. Dit weerspiegelt het internationale karakter van de festivals en de Europese samenwerking op het gebied van circulariteit.

Beoogde resultaten

  • De deelnemers aan de Green Deal maken en implementeren een model voor circulaire festivals.
  • De deelnemers aan de Green Deal ontwikkelen en implementeren hun eigen specifieke roadmaps voor een circulair festival en delen hun beste praktijken en andere relevante ervaringen met elkaar.
  • De deelnemers aan de Green Deal ontwikkelen en implementeren een monitoringsinstrument.
  • De deelnemers aan de Green Deal gebruiken communicatie- en gedragsveranderingsinstrumenten om andere partijen en bezoekers te inspireren tot meer circulaire praktijken.

Meer weten?

Bekijk via Youtube Solarfields

Green Deal Circular Festivals - Circular Festivals

Downloads