Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Circulaire Festivals

Festivals zijn de afgelopen 10 jaar steeds populairder geworden. In het afgelopen jaar vonden in Europa zo'n 25.000 festivals plaats, die meer dan 500 miljoen bezoekers trokken. Dit biedt mogelijkheden om het gedrag van bezoekers te inspireren om thuis meer circulair te leven. Met als doel: een economie waarin afval niet bestaat.

Festivals kunnen hun milieueffect verminderen door zorgvuldige keuzes te maken in locatie, toegankelijkheid, vervoer, catering en stroomvoorziening. Dat heeft een positieve invloed op het milieu en de CO2-uitstoot. En het vermindert de impact op het gebruik van land en water. Door hun creatieve ondernemerschap, afgebakende terreinen en tijdelijke aard zijn festivals een microkosmos voor circulaire innovaties en experimenten.

Festivals hebben een brede invloed binnen hun toeleveringsketen. Door de samenwerking met leveranciers en aannemers. Festivalorganisaties zijn zich steeds bewuster van de noodzaak om te verduurzamen. Ze nemen maatregelen om bijvoorbeeld bewust in te kopen, zuinig om te gaan met materialen en zwerfafval te voorkomen.

Festivals kunnen als model voor steden dienen. In korte tijd moeten ze in alle basisbehoeften voorzien. Daardoor kan men inzichten krijgen die nodig zijn om veelbelovende circulaire interventies verder te onderzoeken, ermee te experimenteren en deze te verbeteren. Het weghalen van drempels biedt de mogelijkheid om de overstap naar een circulaire economie te versnellen.

De Green Deal Circulaire Festivals bouwt voort op de Nederlandse Green Deal Afvalvrije Festivals. Die streefde naar minder afval op festivals en betere gescheiden inzameling en recycling. De Green Deal Circulaire Festivals is breder: meer circulaire thema's en samenwerking op Europese schaal. Dit weerspiegelt het internationale karakter van festivals en de Europese samenwerking voor een circulaire economie.

Beoogde resultaten

De partijen in de Green Deal Circulaire Festivals willen de hoeveelheid afval reduceren en het afval scheiden en beter hergebruiken. Afgesproken is:

  • Een model voor circulaire festivals maken en toepassen.
  • Eigen specifieke roadmaps voor een circulair festival maken, toepassen en hun bewezen werkwijze en andere relevante ervaringen met elkaar delen.
  • Een model om te meten hoe circulair hun festival is maken toepassen.
  • Middelen voor communicatie- en gedragsverandering opzetten. Om andere partijen en bezoekers te inspireren in de circulaire economie mee te doen.

Meer weten?

Green Deal Circular Festivals
LowLands 2020 (LL20) Solarfields

Downloads