Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs

In 2030 moeten kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zoveel mogelijk gesloten zijn. En in datzelfde jaar moet de natuur in Nederland rijker, veelzijdiger en met een grote biodiversiteit zijn. In het bereiken van die ambities is een belangrijke rol weggelegd voor natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusieve landbouw richt zich op de ontwikkeling van ecologische en economisch duurzame voedselproductie. Hierbij worden de aanwezige natuur en het landschap zo weinig mogelijk belast terwijl de biodiversiteit wordt versterkt.

Er is een andere manier van agrarisch ondernemen nodig, namelijk een die natuur en landbouw met elkaar verbindt. We willen ondernemers bereiken door meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief ondernemen in het onderwijs. Dat vraagt om een transitie binnen het groen onderwijs.

In de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs werken partijen samen om deze transitie in te zetten, te versnellen en te verbreden. De aangesloten onderwijsinstellingen nemen natuurinclusieve landbouw op in hun curriculum, werken samen en motiveren docenten en teamleiders tot vergroten van hun kennis op dit vlak.

Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving is de co√∂rdinator van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs. Op hun website is actuele informatie te vinden.

Resultaten

In deze Green Deal is gewerkt aan het ontwikkelen van praktijkkennis en leermaterialen, er zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd en er is een goede start gemaakt met het netwerk van demo-leerbedrijven. Er is vooral veel samenwerking en beweging ontstaan. De Green Deal verbindt en jaagt aan. Het e-zine dat de partners hebben uitgebracht laat dit goed zien.

De driejarige periode van de Green Deal is echter te kort gebleken voor de ambities en beoogde mate van verankering van natuurinclusieve landbouw in de groene opleidingen. Op 16 mei 2022 hebben partijen daarom de Green Deal Natuurinclusieve landbouw Groen Onderwijs, fase 2 getekend.

Lees ook het nieuwsbericht 'Natuurinclusieve landbouw nestelt zich in groen onderwijs' (september 2020)

 

Downloads