Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Dutch Windwheel

Samenvatting Green Deal 216

Het doel van de Green Deal Dutch Windwheel is het inzichtelijk maken van: 1. de mogelijk obstakels en kansen in de definitiefase van de Dutch Windwheel in het bijzonder en voor andere iconen voor de energietransitie in het algemeen en 2. welke rol de overheid daarin zou kunnen spelen. De definitiefase richt zich op: 1. Ontwerp: Onderzoek naar locatie-eisen; 2. Exploitatie: Stakeholderanalyse voor de realisatiefase; 3. Markt + financiering: Verdienmodel voor het icoon als geheel.

Het eindresultaat moet een overzicht van nog op te lossen obstakels en te verzilveren kansen voor de Dutch Windwheel opleveren, dat gebruikt kan worden voor de realisatiefase. Het eindresultaat wordt ook verwerkt in een draaiboek voor de realisatie van (grote) iconen voor de energietransitie, met de Dutch Windwheel als voorbeeldproject, dat voor een ieder beschikbaar wordt gesteld.

Resultaat

Met de Green Deal hebben de partners het concept van de Windwheel weten te vertalen in uitgangspunten voor een haalbaar ontwikkelproject. Hiermee is de basis gelegd voor:

  • het reserveren van een passende locatie waarbij de Windwheel optimaal bijdraagt aan de omgeving en omgekeerd en
  • het vormen van een ontwikkelconsortium.

Downloads