Duurzame Logistiek in de Bouw

Samenvatting Green Deal 218

Partijen willen met deze Green Deal de volgende doelen bereiken: a. Geven van handvatten voor de bedrijven en opdrachtgevers in de bouwsector hoe DLB succesvol kan worden gestimuleerd en structureel kan worden toegepast. b. Toepassing van DLB in minimaal 200 ‘losse’ projecten en tevens in minimaal 10 regionale projectengroepen van minimaal 3 projecten. c. De samenwerking in deze Green Deal wordt uitgebreid met collega- en ketenpartijen zodanig dat in 2020 50% van de markt werkt volgens de principes van DLB.

In 2020 is er een gezamenlijke aanpak voor langjarige samenwerking aan realisatie van de ambities voor de periode 2020-2030.

Na afloop van deze Green Deal is er een plan van aanpak voor langjarige samenwerking en nieuwe ambities voor 2020-2030.

Website

De DLB-verkenning wordt jaarlijks geactualiseerd door alle aan de GD deelnemende partijen en wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website www.logistiekindebouw.nl.

Downloads