Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen industrie

Samenvatting

De initiatiefnemers willen gezamenlijk een grote stap zetten door in de keten van fabrikanten, installateurs, (industriële) verbruikers en dienstverleners als partners de implementatie van ‘efficiënte elektrische aandrijfsystemen’ in de industrie te initiëren en faciliteren. De Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen in de Industrie (EEA) bestaat uit 3 onlosmakelijk met elkaar verbonden hoofdlijnen:

  • voorbereiden en uitvoeren van 35 projecten efficiënte elektrische aandrijfsystemen
  • verkennen en onderzoeken van randvoorwaarden en financiering efficiënte elektrische aandrijfsystemen
  • kennisoverdracht en training efficiënte elektrische aandrijfsystemen

De 3 hoofdlijnen, de deelname aan de projecten en de tijdsplanning zijn in het projectplan EEA nader uitgewerkt. Initiatiefnemers spannen zich in om het aantal deelnemende bedrijven gedurende de uitvoering van de Green Deal EEA sterk te laten groeien. Initiatiefnemers en Rijksoverheid zullen met elkaar samenwerken om de Green Deal EEA in de industrie in Nederland uit te voeren en de ervaringen en resultaten breed beschikbaar te maken.

Beoogd resultaat

Het uitvoeren van 35 projecten gericht op efficiënte elektrische aandrijfsystemen, waarvan eerst 5 pilotprojecten en vervolgens 30 reguliere projecten.

Website

http://www.greendealaandrijfsystemen.nl/

Downloads