Groen Certificaten

Samenvatting Green Deal 118

Het doel van deze Green Deal is de ontwikkeling en invoering van Groen Certificaten voor (polymeer) chemische producten die bestaan uit hernieuwbare grondstoffen. Hierdoor wordt het gebruik van hernieuwbare grondstoffen gestimuleerd. De Groen Certificaten worden in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid ontwikkeld en toegepast. Met de steun van de Rijksoverheid kan de publiek-private samenwerking worden opgezet. Daarnaast is het essentieel dat de certificaten door de overheid erkend en neutraal zijn. De acceptatie van hernieuwbare grondstoffen door de chemische industrie vereist de ontwikkeling en invoering van betrouwbare en neutrale certificering, door middel van:

  • hernieuwbare grondstoffen
  • ontwikkeling Groen Certificaten
  • acceptatie bij afnemers
  • kennisuitwisseling onderling
  • expertise certificeringssystemen
  • betrouwbaar en neutraal certificaat

Beoogd resultaat

Hernieuwbare grondstoffen bieden meer waarde en kunnen goedkoper worden dan fossiele grondstoffen. Als de drempel van het omschakelen naar hernieuwbare grondstoffen wordt weggenomen, kunnen alle bedrijven in de branche en in de ketens hiervan profiteren. Het vervangen van fossiele grondstoffen door duurzame alternatieven draagt bij aan de milieudoelen van de overheid. Als de industrie hierin vooroploopt, versterkt de concurrentiepositie nationaal en op exportgebied.

Website

www.greendeal-groencertificaten.nl

Downloads